En düşük önceliğe sahip uyarı tipidir. Başka bir gemi ile haberleşme, dupleks çalışma kanalı kullanarak CRS üzerinden bir kara abonesi ile sesli görüşme vb. amaçlarla yaygın olarak kullanılan uyarı şeklidir.

MF frekanslar üzerinden açık haberleşme

MF üzerinden yapılacak açık haberleşme için sayısal seçmeli çağrılarda DSC tehlike ve emniyet çağrı frekansı olan 2187,5 kHz. dışındaki uluslararası ve milli DSC kanalları kullanılır.
MF üzerinden açık görüşme yapmak için DSC ile sahil istasyonunu arayan gemiler, tercihen aradıkları sahil istasyonun kendi milli DSC kanalını kullanırlar.
Açık görüşme için tahsisli uluslararası DSC kanalı genel bir kural olarak farklı milliyetlerdeki gemiler ile sahil istasyonları arasında kullanılır.
Gemiler için gönderme frekansı 2189,5 kHz, alış frekansı ise 2177 kHz dir.
2177 kHz frekansı ayrıca genel haberleşme için gemiler arasında sayısal seçmeli çağrı için kullanılır.

Açık görüşme yapmak için sahil istasyonuna veya başka bir gemiye DSC çağrısı gönderilmesi

Açık görüşme yapmak için sahil istasyonuna veya başka bir gemiye DSC çağrısı aşağıdaki şekilde gönderilir:
 1. Vericiyi ilgili DSC kanalına ayarlayın;
 2. DSC cihazı üzerinden belirli bir istasyona yapılacak çağrı formatını seçin;
 3. DSC cihazı klavyesi üzerinden aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:
 • Çağrı yapılacak istasyonun 9 haneli tanıtım numarası,
 • Çağrının kategorisi (rutin),
 • Takip edecek haberleşmenin tipi (normal olarak telsiz telefon),
 • Başka bir gemiye çağrı yapılıyorsa çalışma kanalının teklif edilmesi (sahil istasyonlarına yapılan çağrılarda çalışma kanalı teklif edilmez; sahil istasyonu DSC alındı bilgisi gönderirken DSC cihaz üreticisi talimatlarına uygun olarak görüşme yapılacak boş kanal bilgisini de beraberinde gönderir),
4. DSC çağrısını gönderin.

DSC üzerinden Rutin Uyarı yayınladıktan ve DSC üzerinden alındı onayı geldikten sonra, gemi veya CRS den gelen alındı onayında belirtilen MF çalışma kanalında sesli haberleşme devam eder.

(Çağrı yapılan istasyonun MMSI numarası 1 - 3 kez tekrarlanır) ve/veya (Çağrı yapılan istasyonun adı 1 - 3 kez tekrarlanır) ve/veya (çağrı yapılan istasyonun çağrı işareti 1 - 3 kez tekrarlanır)

BURASI (Çağrı yapan istasyonun adı 1 - 3 kez tekrarlanır) ve/veya (Çağrı yapan istasyonun çağrı işareti 1 - 3 kez tekrarlanır) ve/veya (Çağrı yapan istasyonun MMSI numarası 1 - 3 kez tekrarlanır)

(Mesaj)

TAMAM
Rutin Çağrı (Routine Call) ve Mesaj Formatı

Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

BURASI Spinaker, Spinaker, Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

+44 1253 779123 abonesine bağlantı çağrısı talep ediyorum

TAMAM
Rutin Çağrı (Routine Call) ve Mesaj Örneği

Bir sahil istasyonuna çağrı yapılması

MF/HF üzerinden bir DSC çağrısı yapılması yaklaşık 8 saniye sürer. Sahil istasyonu eğer müsait olursa içinde görüşme trafiği için çalışma frekanslarıyla ilgili bilgilerin de bulunduğu bir DSC alındı onayı gönderek çağrınızı 4½ dakika içinde cevaplandırır. Alındı onayı geldiğinde telsizi çalışma frekanslarına ayarlamak için handseti kaldırın.
Eğer 5 dakika içinde alındı bilgisi gelmez ise, cihaz bir önceki telefon ekranına döner ve seçilmişse tarama işlemine başlar.

Eğer çağrı içinde bir telefon numarası varsa, alındı onayının hemen ardından görüşme frekansında DSC çağrısı tekrar edilir. Bu çağrı sahil istasyonu tarafından kanal kalitesi değerlendirmesi için kullanılıyor olabilir. Eğer kanal kalitesi değerlendirmesi haberleşmenin tatmin edici olduğunu belirtiyorsa, sahil istasyonu bir DSC alındı onayı gönderir ve abone numarasını çevirmeye başlar. Çevirme tonu hoparlör veya handsetten duyulabilir.
Bir Direkt Çevirmeli Çağrıdan sonra handset yerine konduğunda bağlantıyı kesmek için ''Çağrı bitti'' anlamına gelen bir DSC çağrısı gönderilir. Sahil istasyonu bir DSC çağrı yaparak bağlantının ücretlendirilebilecek süresini bildirebilir.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Menü düğmesine basın ve DSC CALL konumunu seçin.
 2. COAST STATION (SHORE) çağrı tipini seçin.
 3. Bazı sahil istasyonları açık anahtarlamalı telefon şebekeleri ile otomatik bağlantı sağlarlar. Bu hizmetten faydalanmak için PHONE NO konumunu seçin ve telefon numarasını tuşlayın. Bu hizmeti kullanmayacaksanız istenilen sahil istasyonunun 9 haneli MMSI numarasını girin.
 4. MMSI numarası istasyon listesinde bulunuyorsa, frekanslar varsa istasyonun DSC frekansları arasından, eğer yoksa tehlike sınıfı dışındaki DSC frekansları arasından seçilir. Eğer DSC frekansları çağrıdan önce Telefon ekranından seçildiyse, bu numaralar önceden girilmiş mevcut numaralardır. Tehlike frekansları hiçbir şekilde seçilemez.
 5. Çağrıyı göndermeye başlayın.Bir gemiye çağrı yapılması

MF/HF üzerinden bir DSC çağrısı yapılması yaklaşık 8 saniye sürer. Çağrı yapılan gemi eğer müsait olursa içinde görüşme trafiği için çalışma frekanslarıyla ilgili bilgilerin de bulunduğu bir DSC alındı onayı gönderek çağrınızı 4½ dakika içinde cevaplandırır. Alındı onayı geldiğinde telsizi çalışma frekanslarına ayarlamak için handseti kaldırın.
Eğer 5 dakika içinde alındı bilgisi gelmez ise, cihaz bir önceki telefon ekranına döner ve seçilmişse tarama işlemine başlar.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Menu düğmesine basın ve DSC CALL konumunu seçin.
 2. SHIP çağrı tipini seçin.
 3. Çağrı yapmak istediğiniz geminin 9 haneli MMSI numarasını girin.
 4. Çalışma frekanslarını değiştirmek için telefon ekranını seçin.
 5. Çalışma frekanslarını çağrının içine yerleştirin.
 6. DSC frekansını seçin. Normalde gemiler arası DSC çağrılarında 2177 kHz frekansı kullanılır. Tehlike frekansları hiç bir şekilde seçilemez.
 7. Çağrıyı göndermeye başlayın.
DSC alındı onayında belirtilen çalışma kanalında sesli haberleşmeye devam edin.

Yapılan çağrının tekrarlanması

Eğer 5 dakika içinde alındı onayı gelmezse, açık görüşme için yapılan bir DSC çağrısı aynı kanalda veya başka bir DSC kanalında tekrar edilebilir.
Eğer alındı onayı hala alınmıyorsa, daha sonraki çağrılar 15 dakika ara ile yapılmalıdır.

Bir Rutin Uyarının (Routine Alert) Alınması

Haberleşme trafiği içinde alıcı-verici kullanılmadığında, açık görüşme ve genel gemi-gemi haberleşmesi için kullanılan bir veya bir kaç DSC frekansında dinleme nöbeti icra edebilmek için tarama özelliği aktif olmalıdır. Gemimize adresli bir rutin çağrının alınması sesli bir sinyal ile belli edilir.
Bir sahil istasyonundan veya başka bir gemiden DSC çağrısı alınmasının ardından aşağıda belirtilen şekilde bir DSC alındı onayı gönderilir:
 1. Vericiyi, çağrının alındığı DSC kanalının gönderme frekansına ayarlayın,
 2. DSC cihazı üzerinden alındı onayı formatını seçin,
 3. Geminizin, çağrıda teklif edilen şekilde (haberleşmenin tipi ve çalışma frekansı) çağrı yapan gemiyle görüşüp görüşemeyeceğini belirten bir alındı onayı gönderin,
 4. Eğer belirtilen şekilde haberleşme yapabilecekseniz, vericinizi ve telsiz telefon alıcınızı belirtilen çalışma frekanslarına ayarlayın ve alış yapmaya hazırlanın.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Uyarı sesini susturun.
 2. Ekran üzerinde çağrının içeriğini görün.
 3. ACK tuşuna basın veya handseti kaldırın. Çağrı 4½ dakika içinde alındı onayı gönderilerek cevaplandırılmadır. Eğer çağrı içinde SSB telefon ve yasal frekanslar belirtilmiş ise, LIFT HANDSET TO ACKNOWLEDGE ve ACK ibareleri görünür. Bu durumda handsetin kaldırılması veya tuşa basılması alınan çağrıdaki mod ve frekansları içeren bir alındı onayının gönderimini başlatacaktır.
 4. DSC alındı onayının gönderimi yaklaşık 8 saniye sürer. Ardından cihaz otomatik olarak alındı onayında geçen mod ve çalışma frekanslarına geçer ve sesli haberleşme başlayabilir.
 5. Handset yerine konduğunda cihaz önceki telefon ayarlarına döner.Direkt Çevirmeli Çağrılar (Direct Dial Calls)

Bazı sahil istasyonları açık anahtarlı telefon şebekeleriyle kurulan otomatik bağlantı yoluyla, sahil istasyonundaki operatörün araya girmesine gerek kalmadan aboneler tarafından gemilerin doğrudan aranmalarına olanak sağlar.
Not: Otomatik bağlantı için Otomatik Alındı Onayı (Auto Acknowledgement) devrede olmalıdır, DSC Durum Ekranına (DSC Status Display) bakınız.
Bir Direkt Çevirmeli Çağrı alındığında, hemen alındı onayı başlatılır. Çalışma frekansında bir DSC çağrısı başlaması için Handset 1 dakika içinde yerinden kaldırılmalıdır. Bu çağrı sahil istasyonu tarafından kanal kalitesi değerlendirmesi için kullanılır. Alındı onayı gelir gelmez telefon görüşmesi başlayabilir.
Bir Direkt Çevirmeli Çağrıdan sonra handset yerine konduğunda bağlantıyı kesmek için ''Çağrı bitti'' anlamına gelen bir DSC çağrısı gönderilir. Sahil istasyonu bir DSC çağrı yaparak bağlantının ücretlendirilebilecek süresini bildirebilir.

Bir Rutin Uyarı aldıktan sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 • Alındı onayı göndererek çağrıyı kabul edebilir ve cevaplayabilirsiniz.
 • Çağrıyı kabul etmeyebilirsiniz: Telefonun çalmasını durdurmak ve ekranı temizlemek için C tuşuna basının.

Tehlike ve emniyet uyarıları için kullanılan cihazın test edilmesi

DSC tehlike ve emniyet çağrıları için tahsis edilmiş özel bir frekans olan 2187,5 kHz te test yapmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı bunun yerine başka yöntemler kullanılmalıdır.
TELSİZİNİZİ TEST ETMEK İÇİN HİÇ BİR ŞARTTA DSC TEHLİKE UYARISI GÖNDEREMEZSİNİZ. BU KURALLARIN İHLAL EDİLMESİDİR VE AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILABİLİR.
Doğru kullanım için lütfen kullanıcı el kitabınıza bakınız.
Test işlemi haftada bir kez uygulanmalıdır.

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Menu düğmesine basın ve DSC CALL konumunu seçin.
 2. COAST STATION (SHORE) çağrı tipini seçin.
 3. DSC test çağrılarını kabul edip cevap verebilecek en yakın sahil istasyonunun 9 haneli MMSI numarasını girin.
 4. DSC frekanslarını seçin.
 5. Çağrı gönderimini başlatın.
 6. MF/HF üzerinden bir DSC çağrısı yapılması yaklaşık 8 saniye sürer. Sahil istasyonu 4½ dakika içinde bir DSC Alındı Onayı gönderek çağrıyı cevaplandırmalıdır. İlave haberleşme yapılmaz.
 7. Alındı onayının içeriği ekranda görüntülenir.HF frekansları üzerinden açık haberleşme

Açık görüşme için HF üzerinden DSC ile yapılan haberleşme usulleri MF ile aynıdır.
HF üzerinden DSC haberleşmesi yapılırken sinyalin yayılma karakteristikleri göz önünde tutulmalıdır.
Açık haberleşme için kullanılan uluslararası ve ulusal DSC frekansları, tehlike ve emniyet amacıyla kullanılan HF DSC kanallarından farklıdır.
Bir açık görüşme talebiyle DSC üzerinden HF sahil istasyonunu arayan gemiler, sahil istasyonunun milli DSC çağrı kanalını tercih etmelidir.
HF üzerinde tehlike ve emniyet uyarıları için kullanılan cihazın test edilmesi
Geminin HF üzerinde DSC tehlike, acil durum ve emniyet çağrıları için kullandığı cihazın HF DSC tehlike kanallarında DSC test sinyalleri gönderilerek test edilme yöntemi, 2187.5 kHz MF DSC tehlike frekansında yapılan test işlemiyle aynıdır.