Bu uyarının önceliği Acil Durumun (Urgency) altında olup MSI (Deniz Güvenlik Bilgileri) yayını yapan bir istasyon tarafından önemli bir seyir uyarısı veya meteorolojik tahmin bilgisinin yayınlandığını gösterir.

Emniyet çağrıları ve haberleşmeleri aşağıdakileri içerir::
1. Seyir ve meteoroloji uyarıları;
2. Gemi-gemi seyir emniyet haberleşmeleri;
3. Gemiden yapılan rapor haberleşmeleri;
4. SAR (Arama ve Kurtarma) operasyonları için yapılan emniyet haberleşmeleri;
5. Diğer emniyet mesajları.

Karasal sistemde EMNİYET (SAFETY) mesajı anonsu, DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) teknikleri kullanılarak bir veya bir kaç tehlike ve emniyet çağrı frekansı üzerinden yapılır.
EMNİYET sinyalinde SECURITE kelimesi bulunur ve telsiz telefonda fransızca okunuşu ile telaffuz edilir.
EMNİYET çağrısı formatı veya EMNİYET sinyali, çağrı yapan istasyonun seyir ve meteoroloji konularında gönderecek önemli uyarıları olduğunu gösterir.

GENEL:

 1. Telsiz telefonda, EMNİYET mesajı üç kez tekrarlanan emniyet sinyali ve göndermeyi yapan istasyonun tanıtım numarasının ardından gönderilir.
 2. EMNİYET mesajı, NBDP (Dar Band Doğrudan Yazdırmalı) telsiz teleks sisteminde üç kez tekrarlanan emniyet sinyali ve göndermeyi yapan istasyonun tanıtım numarasının ardından gönderilir.
 3. Doğrudan yazdırmalı telegraf üzerinden gönderilen EMNİYET mesajında hata düzeltme teknikleri kullanılır. Bütün mesajlar en az bir satır başı, bir satır atlama sinyali, bir harf kaydırma sinyali ve SECURITE emniyet sinyali ile başlar.
 4. Doğrudan yazdırmalı telgraf ile yapılan EMNİYET haberleşmeleri normal olarak FEC (ileri hata düzeltme) yayın modunda yapılmalıdır. ARQ (Otomatik Tekrarlama Talebi) modu ise daha sonra uygulamanın avantajlı olacağı durumlarda kullanılır.
 5. Denizde hortum oluşumu gözlendiğinde, gemi istasyonları tarafından hiç geciktirilmeden yakındaki diğer seyyar istasyonlara ve irtibat kurulabilecek durumdaki en yakın sahil makamlarına EMNİYET mesajı gönderilir.
 6. Tehlikeli buz, tehlikeli batık veya seyir emniyetini etkileyecek diğer acil tehlikeler gözlemlendiğinde, gemi istasyonları tarafından hiç geciktirilmeden bölgedeki diğer gemilere ve irtibat kurulabilecek durumdaki en yakın sahil makamlarına bu bilgileri içeren bir EMNİYET mesajı gönderilir.

Bu yayınlar emniyet sinyalinin ardından yapılır.

MF/HF frekansları üzerinden yapılan DSC emniyet haberleşmeleri için çalışma usulleri

Emniyet çağrı frekansları üzerinden yapılan DSC, sahil istasyonları tarafından deniz trafiğinin yönlendirilmesinde, gemiler tarafından ise sahil ve/veya gemi istasyonlarının bilgilendirilmesinde kullanılmalıdır.
Çağrı, emniyet mesajının gönderileceği emniyet çağrı frekanslarını belirtmelidir.
DSC kullanılarak gönderilen emniyet mesajlarında kullanılan frekanslar şunlardır:

 • 2187.5 kHz
 • 4207.5 kHz
 • 6312 kHz
 • 8414.5 kHz
 • 12577 kHz
 • 16804.5 kHz

Emniyet mesajının gönderimi iki adımda yapılmalıdır:

 • Emniyet mesajının anons edilmesi,
 • Emniyet mesajının gönderilmesi.

Anons işlemi, MF/HF tehlike ve emniyet çağrı frekansları üzerinden bir DSC emniyet çağrısı gönderilerek yapılır.
Emniyet mesajı normalde DSC çağrısının yapıldığı aynı band içinde tehlike ve emniyet trafik frekansları üzerinden gönderilir.
DSC emniyet çağrısı tüm gemilere, belirli bir coğrafi bölgedeki tüm gemilere veya özel bir istasyona adreslenebilir.

Emniyet mesajının gönderileceği frekans DSC çağrısı içinde belirtilmelidir.

Emniyet mesajının gönderilme işlemi aşağıdaki gibi yapılır:

Anons:

 • Vericiyi DSC tehlike çağrı frekaslarına ayarlayın.
 • DSC cihazı üzerinde çağrı formatını seçin (tüm gemiler, coğrafi bölge veya belirli bir istasyon).
 • DSC cihazı klavyesi üzerinden aşağıdakileri seçin:

 1. Belirli bir bölge veya belirli bir istasyonun MMSI tanıtım numarası
 2. Çağrının kategorisi (EMNİYET).
 3. Emniyet mesajının gönderileceği frekans.
 4. Emniyet mesajının gönderileceği haberleşme tipi (telsiz telefon, NBDP (Dar Band Doğrudan Yazdırmalı) telsiz teleks).
 5. DSC emniyet çağrısının gönderilmesi.


Emniyet mesajının telsiz telefon ile gönderilmesi:

 • Vericinin frekansını DSC emniyet çağrısında belirtilen frekansa ayarlayın.
 • Emniyet mesajını telsiz telefon ile aşağıdaki şekilde gönderin:
SECURITE, SECURITE, SECURITE

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR veya
(Çağrı yapılan istasyonun adı 3 kez tekrarlanır)

BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti), (Geminin MMSI numarası)

(Emniyet mesajı)

BİTTİ
Emniyet Çağrısı ve Mesajı Formatı

SECURITE, SECURITE, SECURITE

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR

BURASI Spinaker, Spinaker, Spinaker, çağrı işareti Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

0845 UTC de seyir uyarısı

Mevki 450 36’ Kuzey 0130 32’ Doğu

3 adet 20 lik yük konteynerinin kısmen suya battığı görüldü

Seyir için tehlike

BİTTİ
Emniyet Çağrısı ve Mesajı Örneği

MF/HF telsiz simülatörü üzerinde uygulama

 1. Gerekiyorsa, ON/OFF düğmesine basarak cihazı devreye alın.
 2. Menu düğmesine basın.
 3. Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak SELECT MENU den DSC CALL konumunu seçin.
 4. Seçilen DSC CALL çubuğu aydınlandığında OK tuşuna basın.
 5. SELECT TYPE OF CALL penceresinde AREA konumunu seçin.
 6. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 7. Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak SELECT CATEGORY penceresinde SAFETY konumunu seçin.
 8. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 9. ENTER WORK FREQ penceresinde çalışma frekansını değiştirebilir veya mevcut frekansı kabul edebilirsiniz.
 10. Mevcut frekansı kullanacaksanız yaptığınız ayararı OK tuşuna basarak onaylayın veya başka bir çalışma frekansına ayarlamak istiyorsanız CHANGE tuşuna basın.
 11. CHANGE tuşuna bastıysanız numerik tuş takımını kullanarak çalışma frekansını girin ve ENTER tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
 12. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 13. Bir sonraki SELECT DSC FREQ penceresinde CHANGE FREQ tuşunu kullanarak çağrı yapacağınız DSC frekansını seçebilirsiniz.
 14. OK tuşuna basarak yaptığınız ayarları onaylayın.
 15. Son pencerede tüm gönderme parametrelerini kontrol edebilirsiniz.
 16. Eğer hazırlanmış göndermeyi kabul ediyorsanız SEND tuşuna basın.
Emniyet Uyarısı DSC frekansındaki Tüm Gemilere gönderilir. İşlem kelimesi olan Securite ile başlayarak seçilmiş olan çalışma kanalı üzerinde sesli haberleşmeye devam edin.

HF frekansları üzerinden yapılan DSC haberleşmesiyle ilgili özel durumlar ve usuller

Emniyet mesajının DSC anonsunun HF frekansları üzerinden gönderilmesi:
 1. İçinde bulunduğunuz mevsim ve günün zamanının HF radyo dalgalarının yayılmasında etkili olacağını göz önünde bulundurarak en uygun HF bandını seçin; 8 MHz bandı genelde en uygun seçim olabilir.
 2. HF vericiyi seçilmiş olan HF band içindeki DSC tehlike ve emniyet frekanslarına ayarlayın.
 3. DSC cihazı üzerinden coğrafi bölge çağrısı veya bireysel çağrı formatlarından uygun olan birini seçin.
 4. Bölge çağrısı durumunda, ilgili coğrafi bölgenin özelliklerini girin.
 5. Acil durum mesajının gönderileceği haberleşme tipi (telsiz telefon veya telsiz teleks) seçimi gibi DSC cihazı klavyesi üzerinden girilecek bilgiler için üretici firma talimatlarını uygulayın.
 6. DSC çağrısını gönderin.
HF frekansları üzerinden Emniyet mesajının gönderilmesi:
 • HF vericiyi DSC anonsu içinde belirtilen tehlike/emniyet frekanslarına (telsiz telefon veya telsiz teleks) ayarlayın.
 • Emniyet mesajı telsiz telgraf kullanılarak gönderilecekse aşağıda açıklanan yöntemi uygulayın.
SECURITE, SECURITE, SECURITE

TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR, TÜM İSTASYONLAR veya
(çağrı yapılan istasyonun adı 3 kez tekrarlanır)

BURASI (Geminin adı 3 kez tekrarlanır), (Geminin çağrı işareti), (Geminin MMSI numarası)

(Emniyet mesajı)

BİTTİ
Emniyet Çağrısı ve Mesajı Formatı

Bir Emniyet Uyarısının Alınması

Birden fazla istasyona emniyet mesajı gönderildiğini anons eden bir DSC emniyet çağrısı alan gemiler, DSC emniyet çağrısına alındı onayı GÖNDERMEZ fakat telsiz telefon alıcılarını çağrıda belirtilen frekansa ayarlar ve emniyet mesajını dinlerler.