Bu bir DSC Uyarısıdır (DSC Alert), ancak bir uyarı öncelik sınıfı/kategorisi değildir, yine de VHF telsizlerin çoğunda, Rutin Uyarının (Routine Alert) özel bir tipi olarak bulunur. Grup tipi bir Rutin Uyarı (Routine Alert), MMSI Grubuna gönderilen bir Rutin Uyarıdır (Routine Alert). (MMSI, ‘’0’’ ile başlar).

Örnek olarak; bir grup gemiyi kiraladığımız şirketten bir şirket temsilcisi, gruptaki (filodaki) bütün gemilerle temas kurabilir.

VHF Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Grup Uyarısı (Group Alert) yaptıktan sonra, sesli haberleşme, seçilmiş çalışma kanalında devam eder.

VHF telsiz simulatorü üzerinde çalışma

Aşağıdaki işlemler, bir VHF DSC Kontrol Ünitesi kullanılarak, VHF Kanal 70 (VHF CH 70) üzerinden aynı MMSI Grup numarasına sahip bir gruba yapılan yayını göstermektedir:

 1. Telsiz (Radio) modunda çalışma kanalını seçiniz.
 2. DSC moduna geçiniz.
 3. CALL tuşuna basınız.
 4. TYPE tuşuna basarak, Grup çağrısında (Group Call) kullanılacak değişik gruplar arasında dolaşınız.
 5. Sesli haberleşmede kullanılacak kanalı, aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz (Fabrika çıkış ayarı, çalışma kanalıdır):

  • Önceden programlı Kanal 06, 08, 72 ve 77 den (VHF CH 06, 08, 72 ve 77) - CHAN tuşuna basınız ve aralarında dolaşırken seçip E tuşuna basınız, veya
  • Kanal numarasını elle giriniz - Klavyeyi kullanınız ve E tuşuna basınız.
    
 6. SEND tuşuna basınız.
 7. E tuşuna basınız.VHF Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Grup Uyarısı (Group Alert) ayarlamak ve yayınlamak


Grup Uyarısı (Group Alert), Kanal 70'de (VHF CH 70), MMSI grubuna gönderilir. Seçilmiş çalışma kanalında sesli haberleşmeyi izleyiniz.

Grup Uyarısının (Group Alert) alınması

Kanal 70'de (VHF CH 70) böyle bir uyarının alınmasından sonra, Telsiz otomatik olarak tekrar önceden programlandığı çalışma kanalına geri döner. Bu kanaldaki sesli haberleşme dinlenmeli ve iletişim devam etmelidir.

VHF telsiz simülatörü üzerinde çalışma

Bir Grup Uyarısının (Group Alert) alınmasından sonra, şunları yapabilirsiniz:

 • Çağrıyı kabul ediniz - OK tuşuna basınız. .
 • Çağrıyı kabul etmeyiniz - Çağrı sesini kesmek ve ekranı silmek için C tuşuna basınız. Eğer sadece çağrı sesini kesmek istiyorsanız, STOP tuşuna basınız.Bir Grup Uyarısının (Group Alert) alınması

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM