Bu uyarının önceliği, en alt düzeydedir. Başka bir gemideki arkadaşınızla konuşmak için, bir Marina ile konuşmak için veya dubleks bir çalışma kanalıyla bir CRS üzerinden bir kamu haberleşmesi bağlantısıyla sahildeki bir aboneyle temas kurmak için en çok kullanılan kullanılan uyarı türüdür.

Kanal 70 den (VHF CH 70) Rutin uyarıyı (Routine Alert) yaptıktan ve aynı kanalda alındı teyidini aldıktan sonra, çağrı yaptığınız tek gemiden veya CRS'den verilen DSC alındı teyidinde belirtilen çalışma kanalında sesli haberleşme devam eder.


(çağrılan istasyonun MMSI No.su 1-3 kez söylenir) ve/veya (çağrılan İstasyonun Adı, 1-3 defa söylenir) ve/veya (çağrılan istasyonun Çağrı İşareti 1-3 kez söylenir)

THIS IS (çağıran istasyonun MMSI No.su, 1-3 kez söylenir) ve/veya (çağıran İstasyonun Adı, 1-3 kez söylenir) ve/veya (çağıran istasyonun Çağrı İşareti, 1-3 kez söylenir)

(Mesaj)

OVER

Bir Rutin Çağrı (Routine Call) ve Mesajın düzeniLyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER

Bir Rutin Çağrı (Routine Call) ve Mesaj örneği

VHF telsiz simülatörü üzerinde çalışma

Aşağıda, bir VHF DSC kullanarak Kanal 70 den (VHF CH 70) Rutin Uyarının (Routine Alert) yapılışı belirtilmiştir :

 1. Telsiz (Radio) modunda çalışma kanalını seçiniz.
 2. DSC moduna geçiniz.
 3. CALL tuşuna basınız.
 4. Arayacağınız istasyonu aşağıdaki şekilde ayarlayınız:
  • Rehberden (directory) - Dir tuşuna basarak rehberde gezinin, veya
  • Elle girilen MMSI No. dan - MMSI girmek için klavyeyi kullanın ve E tuşuna basınız.
 5. Eğer CRS yi çağırmıyorsanız, (MMSI, 00 ile başlar), sesli haberleşmede kullanılacak kanalı seçebilirsiniz. (Fabrika ayarı olarak çalışma kanalı ile aynıdır). Bu şu yollarla yapılabilir:
  • Önceden programlanmış VHF Kanal 06, 08, 72 veya 77 dan (VHF CH 06, 08, 72 and 77) - CHAN tuşuna basın ve bu kanallar arasında gezin ve E tuşuna basınız, veya
  • kanal numarasını el ile tuş takımını kullanarak giriniz. E tuşuna basınız.
 6. Send tuşuna basınız
 7. E tuşuna basınız


VHF Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Rutin Uyarının (Routine Alert) düzenlenmesi ve yayınlanması


Rutin Uyarı (Routine Alert), VHF Kanal 70'deki (VHF CH 70) girilen MMSI No.suna gönderilir. Adreslenen MMSI dan alındı teyidini bekleyiniz.
DSC alındı teyidini beklemek ve almak

DSC alındı teyidinde belirtilen çalışma kanalında sesli haberleşmeyi izleyin.

Rutin Uyarının (Routine Alert) alınması

Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Rutin Uyarının (Routine Alert) alınmasından sonra, yine Kanal 70'den (VHF CH 70) bir alındı onayı gönderilebilir. Bu alındı onayı gönderildikten hemen sonra, telsiz otomatik olarak önceden ayarlı çalışma kanalına döner. Çalışma kanalındaki sesli haberleşme dinlenmeli ve sürdürülmelidir.

VHF telsiz simülatörü üzerinde çalışma

Bir Rutin Uyarının (Routine Alert) alınmasından sonra, şunları yapabilirsiniz:

 • Çağrıyı kabul edin ve Ack tuşuna basarak aldığınızı teyid edin.
 • Çağrıyı kabul etmeyin - Çağrı sesini susturmak ve ekranı silmek için C tuşuna basın. Sadece çalma sesini susturmak için STOP tuşuna basın.


Bir Rutin Uyarının (Routine Alert) alınması ve alındı onayının (acknowledgement) gönderilmesi

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM