Emniyet haberleşmesi önceliği, Acil Durumun (Urgency) altındadır ve bir istasyonun, önemli bir seyir uyarısı veya meteoroloji tahmini/yayını olarak bir MSI (Maritime Safety Information - Deniz Emniyet Bilgisi) yayınladığını gösterir.

Kanal 16'da (VHF CH 16) bir Emniyet Uyarısı (Safety Alert) yaptıktan sonra, Kanal'16 da (VHF CH 16) veya seçilen başka bir çalışma kanalında, SECURITE kelimesi ile başlayan sesli haberleşme başlar. Emniyet Uyarıları (Safety Alert), bütün gemilere veya tek bir istasyona verilebilir. (Bu özellik, D Sınıfı DSC Kontrol Ünitesinde yoktur).


SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS veya
(çağrılan İstasyonun Adı, 3 kez)

THIS IS (geminin Adı, 3 kez söylenir), (geminin Çağrı İşareti), (geminin MMSI No.su),

(Emniyet mesajı)

OUT
Bir Emniyet Çağrısı (Safety Call) ve Mesajının düzeni

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Bir Emniyet Çağrısı (Safety Call) ve Mesajı örneği

VHF telsiz simülatörü üzerinde çalışma

Aşağıda, VHF DSC Kontrol Ünitesi kullanarak, Kanal 70'den (VHF CH 70) yapılan bir Emniyet Uyarısının (Safety Alert) yayın düzeni gösterilmiştir:
  1. CALL tuşuna basınız.
  2. TYPE tuşuna bir kez basıp, tarayarak Emniyet Uyarısı (Safety Call) çağrı durumunu bulunuz.
  3. Fabrika ayarı olarak, sesli haberleşme için ayrılan Kanal 16'yı (VHF CH 16), aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:
    • Önceden programlı Kanal 06, 08, 72 veya 77 (VHF CH 06, 08, 72 ve 77) - CHAN tuşuna basıp bu kanallar arasında gezinerek E tuşuna basabilir; veya
    • M Klavyeyi kullanarak elle kanalı girip sonra E tuşuna basabilirsiniz.
  4. SEND tuşuna basınız.
  5. E tuşuna basınız.
VHF Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Emniyet Uyarısının (Safety Alert) düzeni ve yayınlanması


Emniyet Uyarısı (Safety Alert), Kanal 70'de (VHF CH 70), bütün gemilere yapılır. Seçilen kanalda, SECURITE kelimesi ile başlayan sesli haberleşmeyi izleyiniz.

Bir Emniyet Uyarısının (Safety Alert) alınması

Kanal 70'de (VHF CH 70) bir Emniyet Uyarısının (Safety Alert) alınmasından sonra, kanal otomatik olarak önceden seçilmiş çalışma kanalına döner; bu kanaldan gelecek Emniyet Mesajı (Safety Message) dinlenmelidir.

VHF telsiz simülatörü üzerinde çalışma

Emniyet Uyarısının (Safety Alert) alınmasından sonra, OK tuşuna basarak çalmayı durdurunuz ve ekranı boşaltınız. Sadece çalmayı durdurmak için, STOP tuşuna basınız.Bir Emniyet Uyarısının (Safety Alert) alınması
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM