Açma / Kapama (ON / OFF) süvici (anahtarı), VHF telsizi güç kaynağına bağlar, ON (açık) durumuna alınana kadar telsiz çalışmaz. Bazı cihazlarda bunun için ayrı bir basarak açılıp kapanan tipte tuş (push button) bulunursa da; daha taşınabilir cihazlarda bu işlev, ses kontrolu (volume control) ile birleştirilmiştir (beraber çalışır).

Volume (Ses) düğmesi, hoparlördeki veya elsetinin kulaklığındaki ses düzeyinin daha yüksek veya daha alçak oluşunu ayarlar. Sesin seviyesini hoperlörden ya da eldeki (portatif) kulaklıktan açıp kısabilirsiniz.

VHF telsiz simülatör üzerinde çalışma

VHF telsizi açmak için (ON durumu), SES / VOLUME düğmesini saat yönünde çeviriniz. Sesi arttırmak için, düğmeyi saat yönünde çevirmeye devam ediniz. KAPALI / OFF durumuna almak için, düğmeyi saat yönünün tersine çeviriniz.
VHF telsizi (VHF radio) ON durumuna almak/açmak

Lütfen GMDSS sisteminin bir parçası olduğunu hatırda tutunuz. Tehlike sinyallerini alabilmesi için Telsiziniz daima AÇIK / ON durumda olmalıdır. Birisi ani bir tehlikeyle karşılaşmış ve yardımınızı bekliyor olabilir.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM