Kurs süresince tüm VHF telsiz ve pratik işletim sistemleri ile ilgili teorik bilgiler GMDSS VHF simülatörü Simrad RD 68 VHF telsiz modeli üzerinde gösterilmiştir. Aşağıda bu simülatör ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken bazı temel bilgiler verilmiştir:


simulator
RD68 VHF telsiz simülatörü ekranı

Bu simülatör aşağıdakileri gösterir:

1. Mikrofon ve kulaklık ( hoparlör) ile beraber GMDSS VHF telsizi.
2. Başka gemi veya CRS (Kıyı Telsiz İstasyonu)'deki (üzerindeki) DSC alarmı harekete geçirici ve alındı onayını hızlı arama simülatörü.
3. Kanal 16 yayın düğmesi. Bu bize aşağıdaki bölümlerde açıklanacak olan cihaz üzerindeki Dual Watch (iki kanalı izleme) , Triwatch (üç kanalı izleme), Scan (Kanal Tarama) ve Memory Scan (hafızadan tarama) düzeneklerini nasıl çalıştıracağımızı anlamamıza yardım eder.
4. GPS On/Off (aç/kapa) düğmesi. Bize DSC Controller GPS mevki girdisi ile ya da bu girdi olmadan işlem yapmamızı anlatır.
5. Gemi ve VHF telsiz hakkında temel bilgiler, genelde telsizin yakın bir yerinde yazılıdır.


Simrad RD68 VHF telsiz RT ve DSC sistemleri ile bütünleşiktir. Bazı GMDSS telsiz kurulumlarında, bu iki sistem iki ayrı ekipman (ünite) ile yani, bir tane RT için ve diğeride DSC için mevcuttur.

RD68 VHF telsizini çalıştırması altı gruba ayrılan kontrollerle (kontrol mekanizmaları ile) son derece kolaydır:

1. Kumanda düğmeleri.
2. Alfanumerik kalvye karakterleri.
3. Genelde kullanılan RT işlevleri için tahsisli kumandalar
4. Dört adet çalışma konumunu seçen kontrol tuşu. Bunlar, ekranın sağına konmuş çok maksatlı tuşlar olup, herbirinin işlevi ekranda gösterilen menüye göre değişir.
5. Kayar (sürgülü) kapağın altındaki tehlike düğmesi.
6. Mikrofon üzerindeki PTT (bas konuş) düğmesi.RD68 controls
RD68 VHF telsiz sistemleri (mekanizmaları)
Telsiz işlevleri iki ana konuma (model/birim/biçim) ayrılmıştır:

- Standart VHF telsiz işlevlerine girişi sağlayan Telsiz konumu.
- DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) fonksiyonlarını içeren DSC konumu.

Bu konumlar en üstte, üzerinde Rad veya DSC yazan soft key (konum seçici kontrol tuşu)'e basılarak seçilir.VHF telsiz kullanıcısına iki türlü bilgi aktarır:
- sesle, örneğin bir zil sesi, ve
- görerek, gösterge vasıtasıyla.

Gösterge hem RT ve hem de DSC çalışması ile ilgili bilgiyi gösterir.
Display

Örneğin, yukardakigöstergedeki resim VHF kanal 16'nın seçildiğini(16), 25 Watt'ın azami gücün sağlandığını (kullanıldığını) (Hi), telsizin (Rx) durumunda yayını aldığını göstermektedir.

Yeni bilgiler, Alfanumerik tuşlar ve konum seçici kontrol tuşları (soft keykey) vasıtasıyla girilir. Örneğin, mevkinin bilgi olarak girişi yeni bilgi olarak kaydodulur. Yanıp sönen imleç (cursor) bir sonraki girilecek olan karakterin neresi olduğunu gösterir. Geri alma işlevi (backspace function) ise, en son girilmiş olan karakteri siler ve konum seçici kontrol tuşu (soft key) tarafından (daha sonra kullanılsın diye) yanıp sönen imleç sol başa gider.

Display

Göstergedeki mevki giriş örneği


Sadece birkaç karakterli bazı işlemler kaydedilebilir, örneğin, mevki enlemi sadece kuzey (N) ya da güney (S). Bu karakterler sadece konum seçici kontrol tuşu (soft key) kullanarak kaydedilebilir.Display
Özel karakterler K ya da G 'in gösterge (ekrana) gelişlerinin örneği
Alfanumerik tuş takımı üzerindeki iki özel tuş ( E ve C) her türlü girilen (kaydedilen) bilgiyi teyit için (E) ve iptal için (C) kullanılır.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM