Simpleks, vericinin ve alıcının tek (ya da aynı) kanalda çalıştıkları bir haberleşme yöntemidir. Örnek olarak VHF Kanal 12 ve VHF Kanal 16 verilebilir. Simpleks kanallarda, aynı anda hem göndermek hem almak mümkün değildir. Simpleks kanallar, esas olarak Tehlike, Acelelik, Emniyet ve Rutin çağrıları yapmak; liman, kılavuz operasyonları ve gemiler arası muhabere için kullanılırlar. Tek bir frekans kullanıldığından, diğer VHF telsizlerden de duyulabileceğimiz için, haberleşmenin gizliliği yoktur.
Fareyi tekne veya kıyı istasyonu üzerine getiriniz ve yapılan yayının hangi VHF telsizler tarafından duyulduğunu görünüz.

Dubleks kanallar, normal olarak sadece gemilerle CRS arasında, liman operasyonlarında ve gemi hareketlerinde kullanılır. Bu kanal kullanılırken haberleşmemiz, sadece CRS tarafından duyulur. Ancak, bu frekans/kanalda dinlemede olan bütün istasyonlar, CRS’nin göndermesini duyabilirler. Örnek olarak; VHF Kanal 23 (VHF CH 23), kamu haberleşmesi için genelde kullanılan bir dubleks kanaldır. CRS, 161,75 MHz’de yayın yapar ve 157,15 MHz’deki göndermeyi alır. Bunun anlamı, iki kıyı istasyonu, birbirleriyle Kanal 23’de konuşamazlar. Bunda sakınca yoktur, çünkü buna gerek de yoktur. Benzer şekilde, gemi radyo istasyonları, 157,15 MHz’de yayın yaparlar ve 161,75 MHz’ de göndermeyi alırlar. Bu yüzden, gemiler de, birbirleriyle Kanal 23’de konuşamazlar. Bunun da sakıncası yoktur, çünkü bu kanalı gemiler arası haberleşme için kullanmamaları gerekir. Dubleks kanallarda, aynen normal telefonda olduğu gibi, aynı anda göndermek ve almak mümkündür. Ancak bunun için, dubleks bir cihaza ve iki antene, veya yalnız büyük gemilere takılan özel bir dubleks filtreye gerek vardır.
Fareyi tekne veya kıyı istasyonu üzerine getiriniz ve yapılan yayının hangi VHF telsizler tarafından duyulduğunu görünüz.

Bütün kanalların niçin Simpleks olmadığını merak edebilirsiniz, bunun cevabı, kişisel ve ticari haberleşmede, normal telefonda olduğu gibi daha özel bir haberleşmenin sağlanmasıdır.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM