Telsiz telefon Tehlike, Acelelilik ve Emniyet Haberleşmesi - VHF Kanal 16 sadece tehlike, Acelelik ve Emniyet haberleşmesinde kullanılır. DSC öncelikli çağrılardan sonra, tüm istasyonlar için önemli bilgiler sadece bu kanalda yayınlanır. Tüm SOLAS gemileri bu kanalı sürekli olarak dinlemek zorundadırlar, Bunun yanısıra, küçük gemiler için bu kanalı dinlemeleri (şiddetle) tavsiye edilir. Bu kanal sohbet amaçlı yada rutin görüşmeler için kesinlikle kullanılmaz!

NOT: 1999 yılından sonra bu kanal çok fazla aranan kanal olma özelliğini yitirmiştir. Bir gemi diğer gemileri, Sahil Güvenlik yada herhangi bir kıyı istasyonunu DSC ile aramalıdır.


DSC ile Tehlike, Acelelik, Emniyet ve Rutin uyarı durumlarında- VHF Kanal 70 sadece DSC Tehlike, Acelelik ve rutin çağrılar için kullanılır. Bu kanal telsiz telefon iletişimi için kullanılamaz, böyle bir görüşme iletişim cihazının kendi sistematiği ile engellenmiştir.

Gemi- gemi İletişimi - Denizdeki gemiler arasındaki iletişimlerde kullanılır. Bir gemi DSC ile herhangi bir gemiyi aradığında, arayan gemi aranan gemiye telsiz telefon haberleşmesi için bir görüşme kanalı tavsiye etmelidir. Tavsiye ettiği bu kanal da simpleks olmalıdır. VHF Kanal 13 telsiz telefon olarak sadece seyir emniyeti durumlarında kullanılır.

Ulusal İletişim - CRS (Kıyı Telsiz İstasyonları) - denizdeki tekneler ana kara merkezli telefon iletişim ağları ile iletişim kurmak için, VHF telsizleri test ederek ek düzenekleri sahip olmalı; hava durumları, seyir uyarılarını yayınlamalı, AK'yı, tıbbi tavsiye ya da yardımı koordine etmeli; limana giriş yada çıkışlardaki tekne seyir raporlarını ve ETA (Tahmini Varış Zamanı) gibi bilgileri almalı. NOT: Bir gemi CRS(Kıyı Telsiz İstasyonu)'nu DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) ile ararsa, mevkilerini göndermeleri tavsiye edilir. Telsiz telefon iletişimi yapacak bir gemi CRS tarafından (genelde dubleks) verilen kanalı kullanmalı.

SG (Sahil Güvenlik) iletişimi - Sahil Güvenlikle de Kıyı Telsiz İstasyonundaki sistemle, ancak Kıyı Telsiz İstasyon kurulumunun olmadığı kıyı bölgelerinde iletişim ana kara telefon iletişim ağları ile sağlanır.

Liman Operasyonları - Limanda telsiz iletişim hizmeti liman işletmecileri, kılavuz tekneleri, romörkorler, kılavuz istasyonları ve tüm VTMS (Gemi Trafik Yönetim Servisleri) ile ilgili birimlerce olanlar sağlanır. Bir gemi diğer istasyonu DSC ile aradığında mevkini göndermesi tavsiye edilir. Telsiz telefon görüşmeleri için gemi arayan istasyonca verilen (genellikle simpleks) kanalı kullanmalıdır.

Gemideki İletişim - Gemideki iletişim VHF el telsizleri (sadece simpleks kanalları ancak VHF Kanal 16 olmayan) ile sağlanır.

Tekne Bağlama Yerleri (marinalar) - Tekne Bağlama Yerleri ( Marinalar) tekneleri bağlama kolaylıkları, limana (emniyetle) giriş tavsiyelerini, liman içi ve benzeri hizmetleri sağlar. İngilterede'ki marinalarda VHF Kanal 80 kullanılır. Belirli coğrafik bölgeler için tahsisli VHF kanalları vardır, örneğin CH M (157,850 MHz) ve CH M2 (161.425 MHz) İngiliz Hükümetince özellikle marinalar , yat kulüpleri ve gezinti tekneleri tarafından kullanılmak için tahsis edilmiş özel kanallardır. Bu tip iletişim için Adriyatik Denizinde Kanal 17 kullanılır.

MSI (Deniz Güvenlik Bilgileri) - Hava durumunu, yayınlarını, seyir uyarılarını ve AK (Arama Kurtarma) bilgilerini içerir. Genellikle telsiz telefon ile tüm istasyonlara ya kıyı merkezli Kıyı Telsiz İstasyonu ya da SG (Sahil Güvenlik) kanallarınca, veya daha önceden belirlenmiş düzenli yayınlarla, ya da DSC ile ilk uyarılar ile VHF Kanal 70'den yayınlanır. Adriyatik Denizi'nin Doğu kesimlerinde seyrederken, Split Liman Müdürlüğü düzenli aralıklarla VHF Kanal 67 üzerinden ses bandından Hırvatistan'ın kara sularında Hırvatça, İngilizce, İtalyanca ve Almanca hava ile ilgili bilgileri yayınlar. Bu tür yayınlar yıl boyunca yapılır ve yaklaşık her 10 dakikada banttan güncellenerek saat 0700, 1300 ve 1900 da LMT (Yerel Saat) tekrarlanır. Yayınlanan bilgiler kısa bir durum raporunu, 24 saatlik kısa hava durumunu ve barometre basınç raporu bilgilerini içerir.

AK (Arama ve Kurtarma) İletişimi - Arama ve Kurtarma ve (hava ve deniz) kirliliğine karşı yürütülen operasyonlarda kullanılır. VHF Kanal 67 İngiltere'de sadece gemi-gemi iletişimi için değil ayrıca gerektiğinde SG (Sahil Güvenlik) AK (Arama ve Kurtarma) operasyonlarına tahsis edilmiştir. Gerektiği durumlarda SG herhangi bir kanalı bu operasyonlar için tahsis edebilir. VHF Kanal 06 AK durumunda hava taşıtlarının iletişimine ayrılmıştır. NOT: AK operasyonlarında tehlike haberleşmesi dışında bu kanallar kullanılmaz.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM