Her bir kanal için bireysel ferekanslar ister SİMPLEKS ister DUBLEKS modda çalışsın (daha sonraki bölümlerde açıklanacak) uluslararası anlaşmalarla tahsis edilmiştir. Ancak, Amerika Birleşik Devletlerine tahsisli bazı dubleks kanalların Bu ülkede simpleks olarak çalıştığı istisnai durumlar vardır. Sonuç olarak bazı deniz VHF telsizleri Amerika Birleşik Devletleri kıyılarında çalışırken kanala geçişleri kolaylaştıran özel olarak üretilen Amerika'da işletilen telsizlerdir.VHF CH

Simpleks/

Dubleks

Kanal Kullanımı


VHF CH

Simpleks/

Dubleks

Kanal Kullanımı01

D

Ulusal İletişim

60

D

Ulusal İletişim

02

D

Ulusal İletişim

61

D

Ulusal İletişim

03

D

Ulusal İletişim

62

D

Ulusal İletişim

04

D

Ulusal İletişim

63

D

Ulusal İletişim

05

D

Ulusal İletişim

64

D

Ulusal İletişim

06

S

Gemi-gemi

&

Havadan AK

65

D

Ulusal İletişim

07

D

Ulusal İletişim

66

D


08

S

Gemi-gemi

67

S

Gemi-gemi

&

AK

09

S

Gemi-gemi

68

S

Liman Operasyonları

10

S

Gemi-gemi

ve

AK

69

S

Gemi-gemi

11

S

Liman Operasyonları

70

S

DSC tehlike,acelelik, emniyet & rutin ikazlar

12

S

Liman Operasyonları

71

S

Liman Operasyonları

13

S

Gemi-gemi

Seyir emniyeti

ve

Liman Operasyonları

72

S

Gemi-gemi

14

S

Liman Operasyonları

73

S

Gemi-gemi

&

AK

15

S

Gemi Haberleşmesi

(En çok Power 1 watt)

74

S

Liman Operasyonları

16

S

Telsiz Telefon tehlike,acelelik ve emniyet haberleşmesi

75

S

Sadece seyirle ilgili iletişimle sınırlandırılmış


17

S

Gemi Haberleşmesi

(azami 1 watt)

76

S

Sadece seyirle ilgili iletişimle sınırlandırılmış

18

D

Ulusal İletişim

77

S

Gemi-gemi

19

D

Ulusal İletişim

78

D

Ulusal İletişim

20

D

Ulusal İletişim

79

D

Ulusal İletişim

21

D

Ulusal İletişim

80

D

Ulusal İletişim

22

D

Ulusal İletişim

81

D

Ulusal İletişim

23

D

Ulusal İletişim

82

D

Ulusal İletişim

24

D

Ulusal İletişim

83

D

Ulusal İletişim

25

D

Ulusal İletişim

84

D

Ulusal İletişim

26

D

Ulusal İletişim

85

D

Ulusal İletişim

27

D

Ulusal İletişim

86

D

Ulusal İletişim

28

D

Ulusal İletişim

87

S

Liman Operasyonları88

S

Liman Operasyonları

VHF kanallarının uluslararası tablosu

Yukarıdaki tabloda gösterilen bazı kanallar seyir yaptığınız veya bulunduğunuz coğrafi bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM