RT (Telsiz Telefon) olarak da bilinen Telsiz haberleşmesi, belli bir frekansın radyo dalgalarını göndermek üzere bir radyo vericisi (Tx) ile, aynı frekansdaki radyo dalgalarını alan bir radyo alıcısını (Rx) kullanır. Radyo dalgaları, radyo frekans aralığı içinde belirli frekans bandlarındaki elektro-manyetik enerjiden oluşur.Dalgaların frekansı ifadesinin anlamı, bir dalganın saniyede kaç defa kendini tekrar ettiğidir. Örnekse, bir VHF Radyo telefon (RT), radyo frekans aralığının, 156 MHz ile 174 MHz aresındaki VHF kısmında çalışır.

Radyo frekans aralığındaki frekansların dalga boyları, aşağıdaki ilişkiyle belirlenir:

Dalga boyu(m)=Bir elektromanyetik dalganın vakümdeki hızı (300 x 106 m/s) / Frekans [Hz=1/s]

Örnek:160 MHz dalga frekansının dalga boyu, (300 x 106) / (160 x 106)=1,875 m

GMDSS karasal iletişim hizmeti; VHF (Very High Frequency/Çok Yüksek Frekans - 30 MHz - 300 MHz), HF (High Frequency/Yüksek Frekans - 3 MHz - 30 MHz) ve MF (Medium Frequency/Orta Frekans - 300 kHz - 3 MHz) ile sağlanır.

spectrum

VHF, HF, ve MF Telsizi ihtiva eden spektrum haritasının tamamı

Propagasyon (yayılma) terimi, telsiz dalgalarının bir vericiden bir alıcıya doğru hareketleri ile ilgili olarak kullanılır

LRC için kasdedilen üç tip propagasyon (yayılma) ilgilidir:

  • Görüş (ufuk) hattı dalga yayılımı (Direkt dalga)
  • Yer dalgası yayılımı
  • Gök dalgası yayılımı

propagation

Deniz haberleşmesinin çoğu 50 MHz ve üzerindeki (VHF iletişim) görüş (ufuk) hattı dalgası yayılma tipi kullanılırak, Tx ve RX arasında fiziksel bir engel araya girmeksizin çalışır.

Yer dalgası yayılımının uzun mesafeli olarak kullanımında yeryüzünün eğimi rol oynar.

MF iletişimde Yer dalgasının yayılımı en çok bilinendir.

Yeryüzü üzerinde yayılma erim mesafesi engellere bağlıdır (tepeler, vb.), Denizde iken, satıhın düz oluşu erim mesafesini daima uzatır.

Gök dalgası yayılımı iyonosfer yansımalarından etkilenir.

Yayılma erim mesafesi, günün saatine, yıla, güneşteki patlamalara ilaveten iyonosfer tabakasını şartları gibi etkenlere göre değişiklik gösterir. HF iletişimde gök dalgasının yayılımı en çok bilinendir.

propagation

Telsiz spektrumu yayılma aralığı tipleri

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM