Nasıl her sürücünün otomobil kullanmak için bir ehliyete ihtiyacı varsa, deniz telsizlerini kullananların da bir ehliyete ihtiyacı vardır. SOLAS sözleşmesinin kuralları altında bulunmayan ticari ve yolcu gemileri telsiz operatörleri, uzun mesafeli haberleşme aygıtları (MF/HF radio) veya uydu cihazı ile minimum standartlarda donatılmış olmalıdır. Bu standart GMDSS LRC (Long Range Certificate-Uzun Mesafe Yeterliği)'dir.

RC kursu birçok bölüme ayrılmıştır. Bunlardan ilki, GMDSS’in temel ilkelerini içerirken, bütün diğer bölümler, teori ve GMDSS A1, A2 ve A3 sahalarında gereken cihazların nasıl kullanılacağını içerirler. Bunlar:

* VHF telsiz (VHF radio - Çok Yüksek Frekans telsiz),
* MF/HF telsiz (MF telsiz - Orta Frekans telsiz / HF telsiz - Yüksek Frekans telsiz),
* NAVTEX alıcısı (NAVigasyon TeleX alıcısı - NAVigation TEleX reciever),
* EPIRB (Tehlike Konumu Radyo Etkin Yansıtıcısı - Emergency Position Indicating Radio Beacon),
* SART (Arama Kurtarma-Radar-Vericisi - Search and Rescue-Radar- Transponder),
* Teknik (Yukardaki cihazların güç kaynağı) .

Her bölümde, öğrencilerin bildiklerini ölçebilmeleri için bir kısa deneme sınavı vardır.

The LRC kursunda ayrıca, sözlükde bulunmaktadır. Sözlüğe girişte irtibatlandırılmış kelimeler üzerine tıklanmak suretiyle anlamları bulunabilir. Örneğin GMDSS gibi.

LRC kursu, ayrıca dört simülatör tarafından da desteklenmektedir:

* VHF DSC telsiz simülatorü,
* MF/HF DSC telsiz simülatörü,
* Inmarsat C telsiz ve
* NAVTEX alıcı simulatörü.

Kursta ilerlerken, bu simülatörler ayrı bir ağ arama motoru penceresinde otomatik olarak gösterileceklerdir. Bununla beraber, bir diğer seçenek de; "GMDSS LRC Başlık Özeti" ağ sayfasında üst-sağ ve alt-sağdaki "Geçiş yap" işlevi ile bu simülatörlerin her an devreye sokulabilmesidir.

Simülatörlerin amacı, öğrenciyi aktif bir biçimde katılımcı olarak konumlandırmaktır. Simülatörlere; ayrı bir arama motoru penceresinde ulaşılabilir. Bunun amacı; öğrencinin bir yandan kursu izlerken, diğer yandan da öteki pencerede simülatörde çalışabilmesidir. Böylece öğrenciler, LRC kursunu bölmeden, simülatörlerde çalışabilir ve bilgilerini ölçebilirler.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM