Bu kursun ana amacı, denizde bir profesyonel olarak veya sürat tekneleri, yatlar ya da yelkenli tekneler gibi tenezzüh teknelerinde seyir yaparken, denizde emniyetinizi arttırmaktır. Bu kurs, denizde tehlike ve acil durumlarda hayatınızı kurtarabilir. Bir teknede seyir yaparken, teknenin alabora olması veya batması gibi bir tehlikeyle veya acil durumla karşılaşabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bahse girerim ki bazılarınız sadece cep telefonlarınızı çıkarıp yardım istersiniz. Ama denizde alarm vermenin uygun çözümü cep telefonu değildir. Denizde her zaman hat bulabilmek veya tehlikedeyken ya da acil bir durumdayken yeterli pil ömrü olması mümkün olmayabilir. Herşeyden öte, kurtarmaya gelenler, cep telefonuna dayanarak kesin mevkiinizi bulamazlar. Bunlar da, sadece cep telefonuna güvenmenin riskleri ve tehlikeleridir.

Yalnızca acil bir durumdayken, denizde yardım isterken başkalarıyla iletişim kurmak için teknede mevcut değişik tipteki cihazlar hakkında bazı temel bilgileri edinebileceğiniz bir kursa devam etmiş olmayı isteyebilirsiniz. En azından bu kursa devam ederek, bu tür cihazları anlamak için temel ilkeleri almış olacaksınız.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System-Küresel Tehlike ve Emniyet Sistemi), denizde bir tehlike veya acil durum ortaya çıktığında, gerekli alarm uyarılarını sağlayacaktır. Bir arama ve kurtarma harekatı, kıyıdaki merkezleri ve civardaki gemileri, yardıma ihtiyaç duyulduğuna dair uyaracak ve harekata dahil edecektir. İletişim amaçlı kullanılan pekçok cihaz türü olup, bu kursda bunlardan bahsedilecektir.)

Cihazın kendisi, taşıma zorunluluğu ve kullanımı, GMDSS ’in bütünsel unsurlarıdır; Bu da IMO (International Maritime Organization - Uluslararası Denizcilik Örgütü)'nün SOLAS (Safety Of Life At Sea - Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi)'in önemli bir bölümüdür.

SOLAS sözleşmesi, denizde haberleşmenin temel elemanlarından biridir. GMDSS ’in ana amacı, denizde emniyeti olabilecek en üst düzeye çıkararak, sonuçta can ve mal kaybını azaltmaktır.

Denizde haberleşmenin kuralları, herkes tarafından iyi bilinen RMS Titanik’in batışından hemen sonra ortaya konmuştur. RMS Titanik, ilk çıktığı seferde, bir buzdağı ile çarpışması sonrası batmıştı. Kurtulan yaklaşık 700 kişi, hayatlarını; civardaki gemilerden yardım istemeyi başarabilen iki Telsiz Zabitinin gayretlerine borçluydular. Buna karşılık yaklaşık 1500 kişi; en yakın mevkideki geminin (düzenli sefer yapan Leyland Californian) yardım çağrısını alamayışı yüzünden öldü, çünkü bu geminin telsiz zabiti, 12 saatlik vardiyadan sonra nöbeti bırakmıştı.

Denizde SOLAS kapsamındaki bütün gemilerin cihaz bulundurma zorunlulukları, çalıştıkları GMDSS Deniz Sahasına bağlıdır. Seyrettiğiniz saha, muhtemelen bir CRS (Coast Radio Station - Kıyı Telsiz İstasyonu) nun VHF (Very High Frequency - Çok Yüksek Frekans) DSC (Digital Selective Calling - Sayısal Seçmeli Çağrı) menzilinde bulunan GMDSS Deniz Sahası A1 dir, bu da kıyıdan 30 deniz mili açık olup, teknenizde muhtemelen deniz tipi bir VHF radio (VHF Telsiz), hatta belkide bir SART, EPIRB ve NAVTEX alıcısı bulunacaktır. SOLAS kapsamında olmayan tekneler için bu cihazları bulundurmak yasal bir zorunluluk olmamakla beraber, söz konusu olan yaşamınızsa, bulundurmamak yerine bulundurmak tercih edilebilir.

Nasıl her sürücünün, otomobil kullanmak için bir ehliyete ihtiyacı varsa, deniz telsizlerini kullananların da bir ehliyete ihtiyacı vardır.

SOLAS sözleşmesinin kuralları altında bulunmayan ticari ve yolcu gemileri telsiz operatörleri, uzun mesafeli haberleşme aygıtları (MF/HF radio) veya uydu cihazı ile minimum standartlarda donatılmış olmalıdır. Bu standart GMDSS LRC (Long Range Certificate-Uzun Mesafe Yeterliği)'dir.

Bu kurs LRC (Long Range Certificate)'ye yönelik sınavlara hazırlanabilirsiniz. Bu sınavlar için ülkeniz yönetimi tarafından uygun görülmüş sınav yetkisi olan otoriteye başvuru yapma zorunluluğunuz bulunmaktadır.


M.sc. Tomaž Gregorič
EGMDSS Proje Yöneticisi
Direktör
Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM