Sulakkeita käytetään hyvin usein meriradiolaitteissa. Sulake suojaa laitetta liian korkealta virralta. Sulake sallii normaalit virtamäärät, mutta oikosulun tai ylikuormituksen uhatessa radiolaitetta sulake keskeyttää virrankulun laitteelle.

fuse
Esimerkki sulakkeesta


Kaikki sulakkeet eivät ole samanlaisia, on olemassa ”nopeita”, ”hitaita” ja ”aikaviiveellä” varustettuja sulakkeita. ”Nopea” sulake reagoi välittömästi, kun virtamäärä on liian korkea. ”Hidas” sulake toimii aikaviiveellä. Varsinainen ”aikaviiveellä” varustettu sulake reagoi vielä hitaammin.

Sulakkeissa on erilaisia merkintöjä, esimerkiksi:
  • F 5A/60V, tämä tarkoittaa, että kyseessä on “nopea” sulake (F, tulee sanasta Fast), suurin sallittu virta 5A, suurin sallittu jännite 60 V
  • S 100mA/250V, tämä tarkoittaa “hidasta” sulaketta (S, tulee sanasta Slow) suurin sallittu virta 100mA, suurin sallittu jännite 250V
  • T 400mA/250V, tämä tarkoittaa “aikaviiveellä” varustettua sulaketta (T, tulee sanasta Time-delayed), suurin sallittu virta 400mA, suurin sallittu jännite 250V
Kun sulake palaa, tulisi selvittää ongelman syy ennen uuden sulakkeen asentamista. Uuden sulakkeen tulee olla samaa mallia ja sisältää samat arvot.

Jos aluksella ei ole juuri samanlaista varasulaketta, voidaan käyttää “kevyempää” sulaketta, kunnes tilalle saadaan oikeanlainen sulake. ”Suurempaa” sulaketta ei tule käyttää, koska korkeampi virtamäärä saattaa vahingoittaa laitteita.

Kun laite tarvitsee “nopean” sulakkeen, tätä ei saa korvata “hitaalla” sulakkeella (samat arvot). Korkeamman virtamäärän lyhyt jakso saattaa vahingoittaa radiolaitteita.

”Hitaan” sulakkeen korvaaminen “nopealla” sulakkeella (samat arvot) johtaa välittömästi sulakkeen palamiseen.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM