Antenni on säteilyyn ja radioaaltojen kaappaukseen kykenevä osa. Antennin säteily ja radioaaltojen vastaanotto on tehokkaimmillaan antennin resonoidessa. Erilaisia resonoivia kokoonpanoja saavutetaan antennin 1:1 aallonpituuden mittasuhteella tai sen kertoimilla. Lähettävän antennin resonointi on tärkeämpää kuin vastaanottavan, koska lähettimen teho heikentyy huomattavasti yhteensopimattoman antennin vuoksi. Huonot antennit saattoivat ennen vahingoittaa vanhemman mallin lähetintä, mutta nykyaikaisissa malleissa on tavallisesti automaattinen suojauspiiri alentamaan lähettimen tehoa tai sammuttamaan lähettimen tarvittaessa.

VHF -ANTENNIT

Aallonpituus meri VHF -taajuusalueella on (154-162 MHz) on n. 2 metriä, on mahdollista käyttää 1 ja 1 aallonpituuden antenneja. Yksinkertaisimmat konstruktiot ovat dipoliantenneja, jotka koostuvat jaetusta 1-aallonpituuden osasta yhdistettynä tasapainotetun syöttökaapelin keskelle.
Kaavio 1 näyttää yksinkertaisen esimerkin VHF sauva-antennista ja kaavio 2 keinotekoisesta maatasoantennista (tyypillisesti 1.5m lasikuitu pylväs sisältää dipoliantennin). Kuten 3 osiossa huomautetaan, on tärkeää, että vhf -antenni sijoitetaan mahdollisimman korkealle ja laivan kansirakenteiden esteistä vapaasti.

VHF Antenna

Kaavio 1. CX 3 - tyypillinen sauva-antenni

VHF antenna

Kaavio 2. VHF antenni, jossa keinotekoinen maataso

Radio ja antenni yhdistetään koaksiaalikaapelilla.

antena cable
koaksiaalikaapeli
A: ulkoinen suojakuori
B: kupariverkko
C: sisäeristys
D: kupariydin

Koaksiaalikaapelilla on 50 Ω (Ohmin) impedanssi (vaihtovirtavastus AC). Tämä impedanssi on sama VHF-radioantennin kaapeliliittimessä kuin tavallisessakin antennissa. Kun yhteys ei ole 50 Ω, ei teho kaapelissa ole pelkästään säteilevää, vaan myös heijastunutta. Kun heijastuneen tehon taso on liian suuri, vähentää se lähettämäsi radiosignaalin tehoa, joka johtaa signaalin kantaman lyhenemiseen. Se voi myös vahingoittaa VHF-radiotasi, kun heijastuminen on erittäin suurta pidemmän aikaa lähetystä tehtäessä. Tämä yllä mainittu ongelma aiheuttaa myös vastaanotettavien signaalien voimakkuuden heikentymistä (antennin kaapelissa).

Antennikaapelissa olevan impedanssin vaihtelua voi aiheuttaa myös kaapelissa oleva vesi. Kun kaapeli on ulkoisesti vahingoittunut (uloin muovisuojus), voi vesi päästä sisään kaapeliin (kuparisuojaan). Tämä vesi muuttaa kaapelin impedanssin ja se johtaa tehon heijastumiseen. Myös kaapeliliitäntä antenniin voi saada aikaan tämän ongelman (veden pääsy antennikaapeliin sisään). Tämä liitäntä tulisi tehdä vesitiiviiksi; se voidaan tehdä käyttämällä vettähylkivää teippiä.

MF/HF -ANTENNIT

MF/HF -taajuuksilla aallopituudet vaihtelevat 180m (1650 kHz) aina n. 12m (25 MHz). Resonoivat 1 ja 1 aallonpituuden antennit, jotka kattaisivat koko taajuusalueen, eivät ole mahdollisia. Ongelmaa voidaan helpottaa käyttämällä useampia antenneja, joista kukin kattaa yhden tai useamman harmonisesti yhdistetyn taajuusalueen. Antennin viritysyksikköä (ATU - antenna tuning unit) käytetään sovittamaan lähetys kullenkin antennille sopivaksi. Viritysyksikkö siis käyttää elektronisia komponentteja, eli käämejä ja kondensaattoreja, saavuttaakseen resonoivan sähköisen pituuden yhdistettynä antennin todelliseen fyysiseen pituuteen. Tästä huolimatta tehokkuus vaihtelee taajuusalueella, koska säteilyteho riippuu silti antennin fyysisestä pituudesta. Vaikka viritysyksikkö sovittaa pienenkin antennin lähettimeen, kokonaisteho on huono. Kaapelit lähetinvastanottimen, viritinyksikön ja antennin välillä tulee pitää mahdollisimman lyhyinävtehokkaan virran siirron varmistamiseksi antennille.

Jos olemassa olevien mastojen välissä on tilaa tai on mahdollista pystyttää erityisiä antennimastoja, niin pää- tai hätäantenni voi olla johto-antenni. Johto-antenni voidaan venyttää mastojen tai maston ja laivan toisen korkean kohdan välille. Kaaviossa 3 on esitetty T-tyypin antenni, vaikka olemassa on myös käännetyn L -tyypin antenneja.

MF/HF wire antenna

Kaavio 3. T-tyypin MF/HF -johtoantenni

Kuitenkin modernien alusten tilanpuutteen vuoksi useimmissa GMDSS -asennuksissa käytetään pystysuuntaisia piiska-antenneja MF/HF -lähetyksiin. Esim. HF -lähetin saattaa käyttää 8-12 metrin piiskaa (kaavio 4), MF/HF -tarkkailuvastaanotin saattaa käyttää 3-6 metrin (kaavio 5) piiskaa ja NAVTEX vastaanotin saattaa käyttää 1 metrin piiskaa.

AT100D antenna

Kaavio 4. AT100D on korkealaatuinen lasikuituinen lähetinantenni meri HF -taajuuksille.
Taajuusalue: 1,6 – 30 MHz. Teholuokitus: 1,5 kW.


AR42

Kaavio 5. AR42 on tehokas lasikuituinen vastaanotin antenni merenkulun rannikko ja HF -radioliikenteelle HF (DSC).
Taajuusalue: 0,15 – 30 MHz.

straznik5

Kaavio 5. STRAŻNIK 5 antennijärjestely

1. MF/HF SSB Tx/Rx antenni.
2. GPS antenni.
3. VHF antenni.
4. VHF antenni.
5. VHF antenni.
6. VHF DF antenni.

straznik5

Kaavio 6. STRAŻNIK 5 antennijärjestely

1. MF/HF SSB Tx/Rx antenni.
2. Viritinyksikkö (ATU).

Scandinavia

Kaavio 7. M/F SCANDYNAVIAn antennijärjestely

1. MF/HF SSB Tx/Rx antenni.
2. VHF & VHF DSC antenni.
3. MF/HF DSC Rx antenni.
4. VHF antenni.

ANTENNIEN HUOLTO

Kaikkien antennit tulee pitää puhtaina, kertynyt suola tulee poistaa ja kaapelit ja kiinnikkeet tarkistaa säännöllisesti.
Eri eristeet täytyy myös tarkistaa halkeamilta ja puhdistaa säännöllisesti. Turvalenkki johtoantennissa, joka estää pettämisen yllättävän rasituksen vuoksi (voimakkaat tuulet tai kertynyt jää). Tällöin heikon lenkin tulee hajota ennen antennia.
Varajohtoantenni tulee pitää mukana ja sitä tulee säilyttää helppopääsyisessä paikassa, jotta se voidaan vaihtaa nopeasti tarvittaessa. Tulee myös muistaa, että antennin lähellä on vaarallisen korkeita jännitteitä. Ihanteellisesti viritinyksikkö ja yhteys pääantennille tulisi suojata kosketukselta. Ennen antennin huoltoa, varmistu virran katkaisemista ja pääsulakkeiden poistosta. (turvallisin paikka sulakkeille huoltotöiden aikana on oma tasku). Lisävarotoimenpiteenä antennin tulisi olla maadoitettu, koska antenni voi varautua silti toisista antenneista ja muista aluksista. Vaikka näin kertyvä varaus ei itsessään ole vaarallinen, voi se silti johtaa välillisesti onnettomuuteen (putoamiseen tikkailta tai työkalujen pudotukseen.) Antennien asennuskaavio tulisi olla nähtävillä.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM