SARTin perusteet

SART (Search and Rescue [Radar] Transponder) on kannettava laite, jota käytetään vapaana hätähälytysjärjestelmänä. SART mahdollistaa minkä tahansa alueella olevan laivan/lentokoneen/helikopterin paikallistamaan selviytyneet ainoastaan käyttämällä tutkajärjestelmäänsä.

SART otetaan mukaan pelastuslauttaan, kun hädässä oleva laiva joudutaan jättämään. Se tulisi sijoittaa vähintään 1 metriä merenpinnan yläpuolelle ja kytkeä välittömästi Standby-tilaan. Se mahdollistaa SARTin vastaamaan laivasta/lentokoneesta/helikopterista tehtyihin lähetyksiin X-alueen tutkalta SAR-operaatioissa. SART antaa valomerkin (riippuen SART-mallista) pelastuslautassa oleville pelastuneille.

SIMRAD SA50SIMRAD SA50 SART

SART-esimerkki

Kun SART havaitsee hätäalueen yli kulkevan laivan/lentokoneen/helikopterin X-alueen tutkan (9.2 - 9.5 GHz) tai käynnissä olevat SAR-operaatiot, se kytkeytyy Transpond-tilaan. Sen jälkeen se antaa ääni- ja valomerkin (riippuen SART-mallista) pelastuslautassa oleville pelastuneille.

SARTin antama vaste havaitaan laivan/lentokoneen/helikopterin X-alueen tutkalla, jossa se ilmenee 12:sta tasaisesti sijoittuvana pisteenä/kaarena/ympyränä (selvästi erottuva "hätä"kuvio). Se on suuntimana laivan/lentokoneen/helikopterin sijainnista, ja sen lähin piste ilmaisee SARTin sijainnin.

Sart signal on the radar

SARTin muodostama selvästi erottuva "hätäkuvio" X-alueen tutkan näytöllä

Kuvio, jonka SART muodostaa X-alueen tutkan näytölle, riippuu SARTin (paikka B) ja laivan/lentokoneen/helikopterin (paikka A) etäisyydestä.

SART pattern

Kun laiva/lentokone/helikopteri on vielä yli 1 mailin päässä SARTista, ilmaantuu 12 tasaisesti sijoittuvaa pistettä.

SART pattern

Kun laiva/lentokone/helikopteri saapuu 1 mailin etäisyydelle SARTista, alkavat pisteet muuttua kaariksi.

SART pattern

Kun laiva/lentokone/helikopteri on SARTin kohdalla, muuttuvat kaaret ympyröiksi.Katso SARTin X-band tutkalle muodostama kuvio suhteessa X-alueen tutkan (laiva, paikka A) etäisyyteen SARTista (paikka B).


Katso SARTin X-alueen tutkalle muodostama kuvio suhteessa X-alueen tutkan (helikopteri, paikka A) etäisyyteen SARTista (paikka B).

Suoritettavat toimenpiteet SART-signaalia vastaanotettaessa

Jos joku havaitsee X-alueen tutkan näytöllä SARTin muodostaman kuvion, hänen pitäisi

  • tehdä ilmoitus lähimpään MRCC:hen tai SRC:hen mahdollisimman nopeasti (MRCC johtaa SAR-operaatiota ja antaa ohjeita tehokkaisiin SAR-toimintoihin)
  • yritä saada yhteys pelastuneisiin VHF:llä kanavalla 16 (pelastuneilla saattaa olla VHF-käsipuhelin)
  • yritä paikallistaa SARTin sijainti näköhavainnolla (jos mahdollista)
  • muuta kurssia etsiäkseen pelastuslauttaa SARTin sijaintipaikalla (jos mahdollista).

SARTin oikeaoppinen sijoitus

Jotta SART saisi aikaan mahdollisimman laajan havaittavissa olevan kantomatkan, tulisi se sijoittaa pystysuoraan vähintään 1 metriä merenpinnan yläpuolelle. Sijoituskorkeuden kasvattaminen lisää kantomatkaa. Tämä johtuu siitä, että sen lähettämät radioaallot käyttävät näköyhteydellistä lähetystä (line of sight transmission).

Lisäksi SARTia ei saa häiritä millään metalliesineellä tai puhallettavalla tutkaheijastimella.

Mikäli SART on sijoitettu vähintään 1 metriä merenpinnan yläpuolelle ja aluksen X-band tutka on vähintään 15 metriä merenpinnan yläpuolella, on mahdollista saavuttaa 5 merimailin havaittava kantama. Tätä voidaan kasvattaa huomattavasti aina noin 40 merimailiin saakka, mikäli helikopteri tai lentokone lentää vähintään 1000 metrin korkeudessa.

SART on yleensä varustettu teleskooppisella varrella, jotta sitä voitaisiin pitää vähintään 1 metriä merenpinnan yläpuolella (ulkoinen sijoitus). SART voidaan sijoittaa myös pelastuslautan sisäpuolelle kiinnitysnarun tai tukiremmin avulla (sisäinen sijoitus).

SARTiin on kiinnitetty taljaköysi, jotta se voitaisiin nostaa takaisin pelastuslauttaan, mikäli se sattuisi putoamaan mereen.

SARTin säilytys

SARTia säilytetään normaalisti pelastuslautassa, mutta yhä yleisempää on sijoittaa se helppopääsyiseen paikkaan laivalla, josta se voidaan helposti ottaa mukaan pelastuslauttaan laivaa jätettäessä. Esimerkkeinä näistä paikoista on hätäuloskäynnin vierusta ja komentosilta.

IMOn turvallisuuskyltin tulisi selvästi osoittaa SARTin sijaintipaikka.

IMO SART Safety sign

IMO SART -turvallisuuskyltti

SART tulee sijoittaa vähintään 1 metrin päähän kaikista magneettisista lähteistä, kuten laivan kompassista tai stereokaiuttimista, eikä se saa olla laivan tutkan säteen alueella.

SOLAS-konvention vaatimukset

Alle 500 BRT:n SOLAS-aluksissa tulee olla yksi SART, kaikissa matkustaja-aluksissa sekä vähintään 500 BRT:n rahtialuksissa kaksi SARTia, kun taas lautta-aluksilla tulee olla yksi SART neljää pelastuslauttaa kohti. SOLAS-konvention tehovaatimusten mukaan tulee SART olla varustettu sellaisella akulla, jonka toimintakapasiteetti Standby-tilassa on 96 tuntia sekä jatkuvassa Transpond-tilassa 8 tuntia.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM