Samaa kirjaintunnusta saattaa käyttää useampi rannikkoradioasema eri NAVAREA -alueilla. Navtex lähetys sisältää ainoastaan aseman kirjaintunnuksen ei nimeä. Tämä tarkoittaa, että vastaanottimessa täytyy olla nimitietokanta kaikille radioasemille, niiden tunnuksille ja alueille. Jokainen vastaanotettu viesti yhdistetään tietokannan asemaan manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että kullekin tunnukselle täytyy valita asema valikosta. Muuten aseman nimi on väärä tai puuttuu kokonaan. Asemien vaihtuessa tietokantaa tulee päivittää.

Väärät asemien nimet eivät vaikuta muihin vastaanottimien toimintoihin.

Harjoittele NAVTEX simulaattorilla

Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page ja Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page
Valikoissa määritellään asemien nimet viestien otsikoissa. Asetukset antavat määrittää valitaanko nimi GPS -tiedon perusteella vai käsin. Valitse Oikea/Vasen -näppäimillä haluamasi asetus.
  • Jos GPS on valittuna vastaanotin valitsee lähimmän aseman nimen samalla NAVAREAlla.
  • Jos käsivalinta on valittu, käyttäjä valitsee aseman nimen käsin jokaiselle asematunnukselle. Väärän asema nimen valitseminen esim. Long Beach (Q) NAVAREA XII:sta Splitin (Q) NAVAREA III:sta sijaan aiheuttaa ainoastaan väärän nimen näyttämisen tunnukselle Q.


GPS -asetuksen vaihto käsin päivitykselle taajuudella 518kHz ja MALIN HEAD CG asetus Q -tunnukselle, Rooman R-tunnukselle ja U -tunnukselle ei mitään.

Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page -> Station Database and Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page -> Station Database
Asema tietokannassa määritetään asemien tiedot. Valikko on jaettu kahteen osaan. Ylempi puolisko on lista asemista ja alempi puolisko valittuna olevien asemien tiedot.

Aseman nimen muuttaminen tietokannasta:

Valitse muutettava asema (käytä Oikea/Vasen -painikkeita). Paina Edit -painiketta muuttaaksesi tietoja. Valitse sen jälkeen muutettava tieto ja muuta sitä Oikea/Vasen -näppäimillä. Aseman nimen kirjaimet vaihtuvat Oikea/VAsen -painikkeilla. Käytä NEXT -painiketta hyväksyäksesi kirjain ja siirtääksesi kursoria oikealla. Käytä BACKSPACE -painiketta syötetyn kirjaimen poistamiseksi ja kursorin vasemmalle siirtämiseksi. Paikkatietoja muutettaessa NEXT -painikkeella syötetään asteet, minuutit ja ilmansuunta. Oikea/Vasen -näppäimillä muutetaan valittu tieto. Tietojen syötön jälkeen paina SAVE -painiketta tietojen tallennukseen ja CANCEL -painiketta muutosten perumiseen.

Uuden aseman nimen syöttö:
Paina NEW -painiketta uuden tiedon luomiseksi. Luo uusi tieto edellistä kohtaa mukaillen. Tallenna SAVE -painikkeella ja Peru CANCEL -painikkeella.

Aseman poisto:
Valitse muutettava asema. Paina DELETE ja Hyväksy CONFIRM -painikkeella tai peru CANCEL -painikkeella.


MIAMI CRS aseman vaihto 518 kHz taajuudella ja BUSHEHR aseman poisto


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM