Yksitaajuusvastaanottimella käyttäjä voi vaihtaa taajuudelle 490 kHz viestin vastaanottamiseksi ja sitten vaihtaa takaisin taajuudelle 518 kHz. Kaksitaajuusvastaanottimet on yleensä oletuksena asetettu vastaanottamaan molempia taajuuksia, mutta jompi kumpi tai jopa molemmat on saatettu jättää pois tarkkailusta.

Harjoittele NAVTEX simulaattorilla

Simulaattori on kaksitaajuusvastaanotin, joten molempien taajuksien vastaanottoa pystytään muuttamaan.
Setup Mode -> NAVTEX View -> Options Page -> NAVTEX Frequencies ja säädä taajuus oikealle/vasemmalle -näppäimillä.


Asetusten muuttaminen vastaanottamaan vain taajuutta 518 kHz
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM