Kaikki teoria ja käytännön operointi on havainnoillistettu NAVTEX -simulaattorilla McMurdon NAV 6 Plus NAVTEX -vastaanottimesta. Alla perustietoja simulaattorista.

nav 6
NAVTEX NAV 6 Plus

Simulaattori koostuu:
  1. Näytöstä.
  2. Näppäimistöstä.
  3. Navtex -lähetyksen simuloinnista. Näppäinten viereen on kirjoitettu tietoja seuraavasta simuloidusta tapahtumsta.

Näyttö

Näytöllä alimapana on näppäimistö valikko, jolla esitetään näppäinten toiminnot eri käyttötiloissa.

menu

Ylemmällä rivillä on valittuna oleva toiminto. Alempi rivi kertoo seuravalla painalluksella tapahtuvan toiminnon.

Näytöllä ylimpänä on statusvalikko.

status

Status tiedot on esitetty symbolein. Alla symboleiden merkitykset:

icons

NAVTEX simulaattori toimii niinkuin se olisi yhdistetty GPS -vastaanottimeen, joten sillä on paikkatieto.

Näppäimistö

Keskimmäisenä ovat "navigointi" -näppäimet (ylös, alas, oikealle, vasemmalle). Näyttöpainikkeet sijaitsevat näidenn molemmin puolin.
Mode -näppäimellä valitaan yksi kolmesta operointitilasta (NAVTEX, SETUP tai NAVIGATE - viimeisintä toimintoa ei ole simulaattorissa, koska sillä ei ole mitään tekemistä NAVTEXin kanssa).
VIEW -näppäimellä valitaan näyttötila kussakin operointitilassa. Jos näyttötilassa on useampia sivuja, niiden väliltä valitaan PAGE -näppäimellä.
Käytä näppäimiä seuraavassa järjestyksessä päästäksesi haluttuun toimintoon: MODE -> VIEW -> PAGE -> FUNCTION.
Näyttöpainikkeet ovat sisältökohtaisia ja toimivat niin, että usea painallus palauttaa käyttäjän lopulta alkuun. Näytöllä oleva näppäinten toiminto vaihtuu painallusten tahdissa.

NAVTEX lähetyksen simulointi

NAVTEX simuloi adrianmerellä olevaa vastaanotinta.

position
Vastaanottimen sijainti on 43050'00''N 13035'00''E (musta piste)

3 CRS on kuuluvuusalueella: Trieste, Split ja Rooma. Trieste CRS on lähin. Kaikki niistä lähettävät kansainvälisellä NAVTEX MF -taajuudella 518 kHz. NAVTEX simulaattori tukee kaikkien kolmen aseman lähetyksiä.

Valikossa navigointi


NAVTEX simulaattoria voidaan käyttää monissa eri tiloissa, kuten alla on esitetty:

navigation
Menu -valikko

Valinnat, jotka tulee tehdä tietyssä tilanteessa esitetään tulevissa kappaleissa seuraavasti:
"mode name" Mode -> "view name" View -> "page name" Page -> "function name" Function,
Esim.: NAVTEX Mode -> Sort View -> Ascending Order -> Type criteria

Kaikki muut paitsi seuraava toiminto ovat käytettävissä: NAVTEX Mode -> Print View, Navigate Mode, Setup Mode -> NAVTEX View -> Monitro Page and Setup Mode -> Navigate View is supported in NAVTEX simulator.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM