Navtex receiver NAV 6

NAVTEX -laite

NAVTEX viestejä voidaan vastaanottaa NAVTEX -vasttanottimella. Vastaanotin on pieni yksikkö, joka koostuu:

  • Radiovastaanottimesta, kiintästi viritetty NAVTEX -taajuuksille (Se voi olla joko yksi- tai kaksitaajuus vastaanotin - jälkimmäinen kykenee vastaanottamaan viestin 518 kHz ja 490 kHz taajuuksilla ilman vastaanottimen säätämistä),
  • signaalin purkajasta,
  • pienestä näppäimistöstä (asetusten säätöön ja laitteen käyttöön),
  • näytöstä ja/tai printteristä (tiedotteiden näyttöön ja tulostukseen),
  • muistista (vastaanotettujen viestien tallennukseen) ja
  • antennista.

SOLAS konvention vaatimukset

SOLAS -alusten täytyy olla varustettu kaksitaajuusvastaanottimella, mikäli 490 kHz taajuuden vastaanotto vaaditaan, koska 518 kHz taajuudelta täytyy voida vastaanottaa viestejä jatkuvasti tai niilä täytyy olla kaksi yksitaajuusvastaanotinta eri taajuuksille viritettynä. Vastaanottimen tulee koostua, joko:

  • integroidusta printteristä tai
  • näytöstä ja printteri -liittimestä tai
  • yhteydestä integroituun navigointijärjestelmään.

Ei-Solas aluksen on järkevää olla varustettu yksitaajuusvastaanottimella. Käyttäjä voi vaihtaa 490 kHz taajuudelle vastaanottaakseen viestin ja sen jälkeen siirtyä takaisin taajuudelle 518 kHz viestin vastaanoton jälkeen.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM