NAVTEX on tietojärjestelmä merenkulun tiedotteiden välitykseen ja niiden automaattiseen vastaanottoon suoraprinttausmenetelmällä.

NAVTEX lähetykset tehdään ja lähetetään (radio telex) lähettimillä rannikkoradioasemalta seuraavilla taajuuksilla:

  • 518 kHz MF - Englanniksi - tunnetaan kansainvälisenä NAVTEXina ja/tai
  • 490 kHz MF - paikallisella kielellä pääasiassa pienemmille aluksille tunnetaan kansallisena NAVTEXina ja/tai
  • 4209,5 kHz HF – paikallisella kielellä vain NAVTEX lähetyksille heikon MF kuuluvuuden alueilla.

Navtex -järjestelmää käytetään merenkulun tiedotteiden lähetykseen rannikkovesillä (n. 400 NM etäisyydellä NAVTEX -asemasta). NAVTEXin kattama alue saattaa olla:

  • räätälöity ehkäisemään lähetinten välinen häirintä, esim. Oostenden CRSn (Belgia) kuuluvuusalue on 50 NM, tai
  • kasvatettu varmistamaan signaalin kuuluvuus rannikkovesillä, esim Azoreiden CRSn (Portugali) kuuluvuusalue on 640 NM.

Tämä voidaan tehdä säätämällä lähetystehoa, koska MF -taajuusalueen kantama riippuu suurelta osin lähettimen tehosta.

Lähetinten väliseltä häirinnältä ei voida täysin välttyä tehon säätelyllä. Lähettimet myös jakavat lähetystaajuuden lähetysajat keskenään. Jokaisella radioasemalla on kymmen minuutin lähetysaika joka neljäs tunti. Jos rannikkoradioaseman tarvitsee lähettää kiireellinen lähetys lähetysaikansa ulkopuolella, toisen aseman lähetys voidaan keskeyttää aloittamalla kiirellinen lähetys.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM