Merenkulun tiedotteet (MSI - Maritime Safety Information) ovat osa WWNWS (World Wide Navigational Warning Service) -palvelua. Se on koordinoitu globaali palvelu virallisten palveluntarjoajien toimittamien merenkulkuvaroitusten levitykseen. Palveluntarjoajiin kuuluvat mm.:
  • Kansalliset hydrologiavirastot, merenkulkuvaroitukset ja karttakorjaustiedot.
  • Kansalliset meteorologian virastot , säävaroitukset ja ennusteet;
  • Pelastuskeskukset (RCC), hätäsanomat maista laivoille ja muut vastaavat tiedot;
  • International Ice Patrol, merenkulun jäävaroitukset.

Merenkulun tiedotteet ovat kaikille ilmaisia.

GMDSS merialueilla A1 ja A2 merenkulun tiedotteet lähetetään NAVTEX -järjestelmän kautta ja näiden alueiden ulkopuolella SafetyNET -järjestelmän kautta (INMARSATilla) ja/tai HF telexillä. Toisaalta SafetyNET -järjestelmää ei voi käyttää Merialueella A4.

Merenkulun tiedotteet sisältävät erilaisia merenkulun turvallisuuteen liittyviä viestejä, erityisesti varoituksia. Tiedotteita lähetetään eri radiojärjestelmillä, jotta kaikki merialueet saadaan kuuluvuusalueen piiriin. Näiden järjestelmien tulisi varmistaa, että kaikenkokoiset ja kaikkia kansallisuuksia olevat alukset voivat vastaanottaa merenkulun tiedotteita. Enimmäkseen tiedotteet sisältävät navigointi- ja säävaroituksia, sääennustuksia ja muita kiireellisiä turvallisuusviestejä. Merenkulun tiedotteita voidaan lähettää kapeakaistaiseilla suoraprinttausmenetelmillä (NAVTEX, EGC) tai puheella (VHF,MF). Jossainpäin maailmaa tiedot on mahdollista saada myös internetin välityksellä (mm. australia) Monet varoitukset ovat tilapäisiä, mutta toiset saattavat olla voimassa useita viikkoja ja uusi varoitus saattaa syrjäyttää vanhemman.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM