IMARSAT C -päätelaite kykenee vastaanottamaan viestejä. Nämä viestit jakautuvat kahteen ryhmään, EGC -viesteihin ja kyseiselle laitteelle osoitettuihin viesteihin. EGC -viestit välitetään satelliitin, johon olet kirjautunut, kautta. EGC -viesteistä lisää MSI -luvussa.

EGC-viestit jakautuvat:
Tietylle vastaanottimelle osoitetut viestit voivat olla esim. telex sähköposteja tai tekstiviestejä muilta Inmarsat käyttäjiltä. EGC -viestien vastaanotto ilmenee 'EGC' -symbolina status -kentässä näytön ylälaidassa ja 'Mail' -valo vilkkuu. Vastaanottimelle osoitettu viesti ilmenee 'Mail' -symbolina status -kentässä ja 'Mail' -valo vilkkuu.
Laitteeseen kytketty tulostin tulostaa SafetyNET EGC -viestit aina. Laivalle osoitetut viestit printataan asetusten mukaan. Valinnan voi tehdä 'Setup' -valikossa 'Routing' -kohdassa. Hätä- ja pikasanomia vastaanotettaessa laite antaa hälytysäänen ja näytöllä lukee: 'Urgent EGC message received'. Jatka painamalla Esc!
Tulostimen vikaantuessa, ollessa poissa toiminnasta tai sen paperin loppuessa hälytysääni soi ja näytöllä lukee: 'Printer offline'. Jatka painamalla Esc! Kaikki vastaanotetut viestit tallennetaan lokiin viestilaitteen disketille. Laivalle osoitetut viestit tallennetaan vain, kun tallennus on asetettu päälle 'Routing' valikosta. Kaikki tallennetut viestit löytyvät 'logs' -valikosta.

Harjoittele Inmarsat C simulaattorilla

EGC -viestien vastaanotto ilmenee 'EGC' -symbolina status -kentässä näytön ylälaidassa.

EGC -viestin katsominen näytöllä:
 • Siirry 'Logs' -valikkoon nuolinäppäimillä ja paina 'enter'.
 • Valitse 'EGC log' nuolinäppäimillä ja paina 'enter'.
 • Lista EGC -viesteistä tulee näytölle.
 • Selaa listaa ylös/alas -näppäimillä.
 • Valitse 'view' näytöltä nähdäksesi viestin.
 • Paina 'esc' poistuaksesi viestistä.
 • Paina 'esc' poistuaksesi EGC lokista.
 • Paina 'esc' poistuaksesi 'logs' -valikosta.

Hätä- ja pikasanomia vastaanotettaessa status -kentässä lukee "EGC", ja näytöllä lukee "receiving urgent EGC press esc to continue" ja laite ilmoittaa viestistä hälytysäänellä.

Harjoittele Inmarsat C simulaattorilla

Vastaanottimelle osoitettu viesti ilmenee 'Mail' -symbolina status -kentässä

Vastaanottimelle osoitetun viestin katsominen näytöltä:
 • Siirry 'Logs' -valikkoon nuolinäppäimillä ja paina 'enter'.
 • Valitse 'Receive log' nuolinäppäimillä ja paina 'enter'.
 • Lista vastaanotetuista viesteistä tulee näytölle.
 • Selaa listaa ylös/alas -näppäimillä.
 • Valitse 'view' näytöltä nähdäksesi viestin.
 • Paina 'esc' poistuaksesi viestistä.
 • Paina 'esc' poistuaksesi Receive lokista.
 • Paina 'esc' poistuaksesi 'logs' -valikosta.


Vastaanottimelle osoitetut rutiiniviestit ilmenevät 'Mail' -symbolina status -kentässä


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM