INMARSAT C laitteella voi lähettää hätäsanoman kahdella eri tavalla: painamalla 'Distress' -näppäintä tai sitten ohjelmistoa käyttäen. Näppäin on helppo ja nopea tapa lähettää sanoma. Tällä tavalla et kuitenkaan itse voi valita haluamaasi LES -asemaa ja ilmoittaa hädän laatua. Ohjelmisto on hankalampi tapa, mutta sillä voit valita hädän laadun ja aseman, joka voi parhaiten olla avuksi (eli samassa yhteydessä alueesi MRCCn kanssa).
Yllä mainitut valinnat tehdään 'Distress Message Generator' -kohdassa Menu -valikossa. Alt+D näppäinyhdistelmä vie sinut nopeasti hätäsanoman luontiin. yksityiskohtien syötön jälkeen, voit lähettää viestin painamalla 'distress' -näppäintä 5 sekuntia.

Varoitus:
Ennen kuin lähetät hätäsanoman, tarkista sijaintisi ja vertaa sitä INMARSAT C -laitteella näytettyyn sijaintiin. Jos se on tarpeen, korjaa sijainti käsin! Lähettääksesi samalle MRCC -keskukselle viestejä myöhemmin voit kirjoittaa viestin tekstikentässä ja valita viestin tärkeysluokaksi 'Distress'. Lähetysvalikossa osoitteeksi tulee automaattisesti 'Search and Rescue'. Tämä tarkoittaa, että viesti ohjataan automaattisesti oikealle MRCC -keskukselle.
(lista asemista liitteissä). Hätäsanomia ei koskaan salasana suojata.

Harjoittele Inmarsat C simulaattorilla

 • Valitse 'Distress' yläreunan valikosta nuolinäppäimillä ja paina 'Enter'.
 • Näytöllä lukee: "this does not send a Distress Alert, it only sets the Distress message, you must use tranceivers frontpanel button to send a Distress alert" Paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi!
 • Paina jotain näppäintä ja siirryt hätäsanoman luontiin.
 • Kosketa välilyöntiä ja valitse LES -asema nuolinäppäimillä ja paina 'Enter'.
 • Kun paikkatieto on kunnossa, siirry 'Nature of Distress' -kohtaan nuolinäppäimillä javalitse hädän laatu välilyönnillä.
 • Siirry hyväksymään 'OK' -kohtaan nuolinäppäimillä ja paina 'Enter'.
 • Nosta Distress -näppäimen läppä.
 • Lähetä hätäsanoma 'Distress' -näppäimellä painamalla sitä 5 sekunnin ajan.
 • Painaessasi Distress -näppäintä hälytysvalo alkaa vilkkua ja hälytysääni soida.
 • 5 sekunnin jälkeen valo alkaa palaa tasaisesti ja hälytysääni loppuu.
 • Kun sanoma on hyväksytty valo sammuu 15 sekunnin välein.
 • Jos sanomaa ei vahvisteta, valo sammuu.
 • Hätäsanoma ohjautuu automaattisesti LESsiin liitettyyn MRCC -keskukseen.
 • Tämä MRCC kuittaa hälytyksen.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM