FAX-sana on lyhenne sanasta jäljennös (facsimile), joka tulee latinasta 'fac simile' ja tarkoittaa 'tee samanlaista'. Se on tietoliikennetekniikkaa jolla voidaan siirtää kopioita 'jäljennöksiä' edullisesti käyttäen puhelinverkkoa. Faksi on järjestelmä jolla siirretään tekstimuotoisia viestejä. Faksijärjestelmää käytetään yleensä kiinteissä puhelinverkoissa maissa joten sillä päästään kaikkiin puhelimiin. Puhelinvalmiudella varustettuihin Inmarsat-asemiin kuten -B, -M ja F77 voidaan lähettää fakseja.
Mikäli faksi lähetetään Inmarsat-C aseman kautta, viesti tulee kirjoittaa ASCII-protokollan mukaisesti. Viestiä lähetettäessä tulee osoitekirjasta valita faksi-kohta.

Harjaoittele Inmarsat-C simulaattorilla

Faksin valmistelu sekä lähetys:
 • Valitse 'File' ruudun yläosassa olevasta valikkorivistä käyttäen nuolinäppäimiä ja valitsemalla 'Enter'.
 • Valitse 'New ASCII' käyttäen nuolinäppäimiä ja valitsemalla 'Enter'.
 • Viesti voidaan kirjoittaa näppäimistöllä kursorin vilkkuessa teksti-kentän yläosassa.
 • Viesti voidaan lähettää painamalla joko (Alt,T yhdistelmää jolla pääsee lähetys-valikkoon) tai tallentamalla viestin (Alt,F,S yhdistelmällä jolla pääsee talleta-valikkoon).
 • Mene osoitekirjaan painamalla välilyöntiä.
 • Valitse Faksi-osoite nuolinäppäimillä ja paina 'Enter' tai lisää uusi yhetystieto osoitekirjaan.
 • Mene maa-asema-valikkoon nuolinäppäimin ja paina välilyöntiä, valitse LES painamalla 'Enteriä'.
 • Mene '[X] Text in editor ' nuolinäppäimillä ja (ohita tämä, kun haluat lähettää viestisi näytöltä) koskettamalla välilyöntiä poistat X -merkin ja jäljelle jää '[ ] Text in editor ' ja 'File:' -valinnalla voit lähettää tallennetun viestin.
 • Mene priority-valikkoon nuolinäppäimillä ja valitse tärkeys (Routine tai Non Urgent) painamalla välilyöntiä.
 • Mikäli haluat vahvistuksen lähetetystä viestistä, siirrä kursori nuolinäppäimillä kohtaan 'delivery confimation request' ja valitse välilyöntiä painamalla.
 • Mikäli haluat tulostaa lähetetyn viestin, siirrä kursori nuolinäppäimillä kohtaan 'print' ja valitse välilyöntiä painamalla.
 • Mikäli haluat lähettää viestin välittömästi, siirrä kursori nuolinäppäimillä kohtaan 'immediate transmission ' ja valitse välilyöntiä painamalla.
 • Mene 'Send'-kohtaan nuolinäppäimiä käyttäen ja paina 'Enter' (tai kirjoita salasana mikäli suojaus on käytössä).
 • Faksi lähtee maa-asemalle (LES) ja onnistuneen lähetyksen jälkeen maa-asema lähettää kuittauksen, mikäli välitystiedot-toiminto on valittuna.
 • Lähetyksen aikana lähettimen 'Send'-merkkivalo vilkkuu ja näytössä olevassa tila-kentässä lukee 'Sending'.
Viestin lähetysprosessia voidaan seurata 'Trasnmit log'-valikosta.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM