Inmarsat viestikeskuksessa on käytössä joitakin erikoisnäppäintoimintoja. Esimerkiksi "edit"-kansion näppäinoikotiet näkyvät valikkopalkissa avaamalla "edit"-kansion. Katso kuva alapuolella.

Special key combinations in the Edit menu
Näkymä "Edit"/muokkaa-valikon näppäinoikoteistä.


Toinen esimerkki Inmarsat viestikeskuksessa käytettävistä erikoisnäppäintoiminnoista on "applications"-valikosta. Näppäinoikotiet näkyvät "applications"-valikon olessa valittuna. Katso alapuolella oleva kuva. Tietääksesi kaikki erikoisnäppäintoiminnot (oikeessa viestikeskuksessa), katso viestikeskuksen tai viestikeskusohjelman mukana tulevaa käyttöopasta.

Screenshot of application menu
Näkymä "application"/sovellukset-valikon näppäinoikoteistä.


On myös joitakin muita näppäimiä ja näppäinyhdistelmiä, joita voidaan käyttää muokkausruudulla. Nämä näppäimet on listattu alapuolella olevaan taulukkoon.special key functions1
Erikoisnäppäintoiminnot
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM