Viestikeskusta käytetään keskukseen liitetyn näppäimistön avulla. Näppäimistön avulla kontrolloidaan näytön toimintoja. Esimerkki näytöstä alapuolella.

Message terminal screen
Esimerkki viestikeskuksen näytöstä

Ikkuna rajautuu kaksoisviivoin. Useita ikkunoita voi olla samanaikaisesti esillä päällekkäin. Päällimäisen ikkunan erottaa varjosta. Varjo ilmoittaa samalla aktiivisena olevan ikkunan, johon näppäimistö on kytköksissä.
Otsikko näyttää ikkunan nimen.
Valikkopalkki koostuu ikkunan valikoista. Tekstikenttään voidaan kirjoittaa tekstiä. Asemakenttä ilmoittaa kulloisenkin merialueen ja tilanneinformaation. Vastaanottimen ollessa sisäänkirjautuneena, mutta ei suorittamassa skannausta, sisään-/uloskirjautumista tai linkkitestiä, sen hetkinen merialue on näkyvissä. GPS-tilan ilmoittaa GPS-ilmaisin. GPS-tila muodostuu kolmesta tasosta ; etsiminen, 2-D tai 3-D, jotka ilmoitetaan 0-3 neliöllä alapuolella olevassa ikkunassa.

GPS mode

GPS-tila

INM-C-signaalimittari ilmaisee satelliittisignaalin voimakkuutta asteikolla 0-5 käyttämällä ruudussa näkyviä neliöitä. Luotettavan viestinnän aikaansaamiseksi tarvitaan 3 tai useampi ruutu. Kello näyttää järjestelmäajan. Vihjekenttä (Hint Field) näyttää sekalaiset tilannetiedot tai vihjaa mitä näppäintä kulloinkin tulisi painaa. Esimerkiksi välilyötiä tai enter-näppäintä. Varjo korostaa päällimmäisen ikkunan mihin näppäimistö on yhteydessä.

Erikoisnäppäintoiminnot.

Voidakseen toimia viestikeskuksella tulee tietää mitä näppäimiä pitää painaa. Seuraavassa esitellään näppäimistön toiminta:

Esc, painamalla esc kuljetaan aina yksi askel taaksepäin.

Enter-painiketta käytetään seuraaviin toimintoihin:

  • Valitsemaan kulloinkin korostettuna oleva komento.
  • Tekemään uusi rivi tekstikenttään.
  • Vahvistamaan esim. arvot ja nimet, jotka on kirjoitettu.

Nuolinäppäimillä muutetaan korostuksia tai lisäyskohtia. Molemmat tunnistaa kursorista. Nuolityökaluja on 4 kpl; ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Alt, Alt-näppäintä käytetään usein yhdessä jonkun toisen näppäimen kanssa. Tämä toinen näppäin on alleviivattuna komentovalikossa. Alt-näppäintä pidetään pohjassa samalla kun painetaan kulloistakin toista painiketta kerran,esimerkiksi ALT + F aukaisee File-laatikon, ALT + O aukaisee Options-laatikon jne.

Välilyöntinäppäintä käytetään seuraaviin toimintoihin:
  • Välilyöntien tekemiseen tekstikentässä.
  • Muuttamaan arvo kenttää, mitä ei muuten voisi vaihtaa. Tämä koskee kenttiä: (•) () [X] [ ] kohdatessa välilyöntinäppäimen, kun tällainen kenttä on korostettuna, sitä voidaan muuttaa, esim '()', voidaan muuttaa '(•)' ja päinvastoin. Kun välilyöntinäppäimellä on kyseinen toiminto käytössä, kyseessä olevan ikkunan vasempaan ylänurkkaan (The Hint Field) ilmestyy teksti "space".
  • Saamaan vaihtoehtoinen informaatio näkymään kenttää täytettäessä. Tämän toiminnon ollessa käytettävissä välilyöntinäppäimellä, kyseessä olevan ikkunan vasempaan ylänurkkaan ilmestyy teksti "space".
  • Merkitsemään asioita joissakin listoissa kuten sanakirjoissa ja osoitekirjoissa.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM