Hätäsanoman lähettäminen: Hätäsanoma voidaan lähettää kahdella eri tavalla:
  • Painamalla lähettimen etupaneelissa olevaa Distress-painiketta.
  • Tai kirjoittamalla hätäviesti viestiasemalla (tämä selitetään myöhemmin).
Tässä luvussa selitetään ensimmäinen vaihtoehto. Tässä harjoituksessa hädänlaatua ei voida määrittää eikä maa-asemaa voi vaihtaa.

Harjoittele Inmarsat-C simulaattorilla

Hätäsanoman voidaan lähettää suoraan lähettimeltä:
  • Nostamalla kansi ja painamalla Distress-painiketta.
    Varoitus: Ennenkuin nostat kannen ja painat painiketta, tulee sinun varmistua maantieteellisestä sijainnistasi. Todellinen sijaintisi tulee olla sama kuin Inmarsat-C aseman ilmoittama sijainti. Mikäli näin ei ole, tulee sinun syöttää todellinen sijaintisi käsin.
  • Lähetä hätäsanoma painamalla lähettimessä olevaa Distress-painiketta viiden sekunnin ajan.
  • Painamalla Distress-painiketta viiden sekunnin ajan, lähettimessä oleva Distress-merkkivalo alkaa vilkkumaan ja asemaan sisäänrakennettu summeri alkaa piippaamaan.
  • Viiden sekunnin ajanjakson jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja summerin äänimerkki lakkaa piippaamasta.
  • Kun hätäsanoma on vastaanotettu, merkkivalo palaa lyhyenajan joka 15 sekunnin välein.
  • Mikäli hätäsanomaa ei ole vastaanotettu, merkkivalo sammuu.
Hätäsanoma lähetetään maa-asemalle (LES). Mikäli operaattori ei ole määrittänyt oletus hätä-asemaa, hätäsanoma lähetetään siihen maa-asemaan jonne asema on viimeksi ollut rutiinisanomayhteydessä. Vastaanotettuaan hätäsanoman, maa-asema edelleenlähettää automaattisesti hätäsanoman meripelastuskeskukseen (MRCC).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM