Simulaattorin laite on Thrane&Thrane SAILOR TT-3020 lähetin (2) sekä Trane&Thrane SAILOR TT-3606E viestiasema (1). Lähettimen etupaneelissa on kaksi painiketta (Stop ja Distress). Distress-painike on suojattu kannella turhien hälytysten välttämiseksi. Virtakytkin joka on sijoitettu aseman takapuolelle, ei ole näkyvissä simulaattorissa. Etupaneelissa on lisäksi viisi merkkivaloa (virta, kirjautuminen, lähetys, viesti ja distress).
Viestiasema koostuu näyttöpäätteestä, näytön alapuolella olevasta levyasemasta ja näppäimistöstä. Kun Inmarsat-asema on käynnissä ja sisäänkirjautuneena johonkin neljästä sateliitista, asema on valmiustilassa vastaanottamaan tekstiviestejä, EGC-viestejä ja siirtämään tietoa. Tulostin tulee aina olla asemaan kytkettynä. Tulostin ei ole osa simulaattoria.inmarsatc

Numero 1 on levykeasemalla varustettu viestiasema. Tämä asema ilmoittaa lähetystilan merkkivalojen avulla. Sillä voidaan lähettää myös hätäsanoma (distress) tai pysäyttää käynnissä oleva lähetys Stop-panikketta painamalla.
Numero 2 on Inmarsat-C asema, ja siihen on liitetty viestiasema jolla hallitaan viestien lähettämistä ja vastaanottamista.
Numero 3 on painike jonka avulla näemme vastaanotetut MSI-viestit. Painamalla painiketta asema saa uuden simuloidun MSI-viestin ja näyttää sen aseman näytöllä.


menu


Yllä oleva näyttö kuvaa aseman näyttöä. Tämä näyttö on aina samanlainen. Esimerkeissä ja myöhemmissä simulaatioissa tällä kurssilla käytämme samoja kuvankaappauksia ja kuvauksia kuten edellä mainittiin, esim. menu bar, status field, text field, jne..
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM