Kommunikointi Inmarsat-C aseman kautta on aina tiedonsiirtoa (katso kuva tekstin alla). Tämä tiedonsiirto on aina muotoa, "talleta ja edelleenlähetä". Inmarsat-C aseman ja määräaseman välillä ei ole jatkuvaa yhteyttä. Tästä johtuen puhelut Inmarsat-C järjestelmän kautta ei ole mahdollisia. Tavallisesti asema lähettää viestinsä valitulle maa-asemalle LES (Land Earth Station) NCS-suunnatun kanavan kautta. Viesti tallennetaan kokonaisuudessaan maa-aseman (LES) tietokoneelle. Maa-asema antaa viestille referenssinumeron. Tämän jälkeen maa-asema välittää viestin halutulle vastaanottajalle. Kun maa-asema on välittänyt viestin, se lähettää lähettäjälle ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä (PDN), mikäli lähettäjä on valinnut tämän palvelun. Maa-asema veloittaa PDN-palvelusta. Mikäli maa-asema ei onnistu välittämään viestiä vastaanottajalle, se lähettää lähettäjälle ilmoituksen epäonnistuneesta lähetyksestä (NDN). NDN ilmoitus on koodi (katso NDN-vikakoodit liitteistä) josta ilmenee miksi viestiä ei voitu välittää. Tavallisesti NDN-koodit ovat maksuttomia, riippuen maa-asemasta.
Saadaksesi määrättyjä erikoispalveluita suoraan valitulta maa-asemalta, voit käyttää kaksinumeroista palvelukoodia Inmarsat-järjestelmällä. Esimerkiksi halutessasi radio medical-apua palvelukoodi on 32, jonka jälkeen valittu maa-asema välittää viestin suoraan lääkärille tai sairaalaan. Tämän kaksinumeroisen palvelukoodi-luettelon löydät liitteistä.data transfer via Inmarsat C

Tiedonsiirto Inmarsat-C järjestelmän avulla


Aluksella oleva Inmarsat-asema on nimeltään SES (Ship Earth Station), ajoneuvossa tai ilma-aluksessa oleva Inmarsat-asema on nimeltään MES (Mobile Earth Station).

Inmarsat-C viestityypit

Inmarsat-C järjestelmällä on mahdollista lähettää erilaisia viestejä.
Sen avulla voidaan lähettää:
  • TELEX-viestejä
  • Fakseja
  • Tietoa
  • Sähköpostiviestejä ja myös
  • SMS-tekstiviestejä (Short Message Service).
Viestityyppi ja lähetysformaatti riippuu maa-aseman käyttämästä protokollasta.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM