Laitteiston käynnistäminen ja sisäänkirjautuminen

Käynnistettyäsi laitteiston, kaikki siihen kuuluvat osat tarkistetaan automaattisesti ja päätelaitteisto aloittaa sisäänkirjautumisen oletetulle merialueelle. Sisäänkirjautuminen tarkoittaa sitä, että päätelaitteisto on yhteydessä satelliitin avulla NCS:n. Tämä tiedonsiirto sisältää viestiraportin, josta selviää, että päätelaitteisto on käynnistetty ja käytettävissä kyseisen satelliitin välityksellä. Mikäli oletussatelliitti ei ole näkopiirissä, päätelaitteisto aloittaa kartoittamaan vahvinta vastaanottavaa satelliittisignaalia sisäänkirjautuakseen. Jos sisäänkirjautuminen epäonnistuu, todellinen merialue tulee syöttää järjestelmään käsin. Sisäänkirjautumistapahtuman jälkeen päätelaitteisto vahvistaa, että sisäänkirjautumismenettely on saatu päätökseen onnistuneesti. Yleensä senhetkinen NAVAREA muistetaan sen avulla, mihin satelliittialueeseen on sisäänkirjauduttu. Syy satelliittialueen valitsemiseen täytyy perustua sen hetkiseen maantieteelliseen sijaintiin suhteessa sen hetkiseen NAVAREAAN. ETC SafetyNET vaatii, että kullakin NAVAREALLA toimitaan vain yhden satelliitin välityksellä. Tämä satelliitti välittää tiedon SafetyNETIN vaatimuksesta sen hetkisen ainoan NAVAREAN, johon sinun tulisi kirjautua sisään. Halutessasi lisätietoja SafetyNET-järjestelmästä, tutustu MSI-lukuun. Ennenkuin suljet Inmarsat-C laitteiston sinun tulee kirjautua ulos. Käyttämäsi laitteisto välittää viestin NCS:lle ettei ole enää käytettävissä.

coverage

Kartta satelliittien kattavuusalueista - POR:Pacific Ocean Region (Tyynenmeren alue), AOR-W:Atlantic Ocean West Region (Atlantin läntinen alue), AOR-E: Atlantic Ocean East Region (Atlantin itäinen alue), IOR: Indian Ocean Region (Intian valtameren alue).

Käyttöönotto

Ennenkuin Inmarsat laitteistoa voidaan käyttää, se tulee käyttöönottaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän tulee täyttää käyttöönottolomake. Tässä kaavakkeessa tulee ilmetä kaikki yksityiskohdat käyttäjästä, aluksesta ja laitteistosta. Yleensä "maakohtainen viranomainen" antaa Inmarsat numeron siinä yhteydessä, kun aluksen laitteistolle myönnetään radiolupa.
Inmarsat-C numero on laitteistokohtainen tunnistautumisnumero, joka koostuu 9-numeroisesta numerosarjasta, joka alkaa luvulla 4. Inmarsat-järjestelmän sisällä kyseinen Inmarsat-laitteisto tunnistetaan tämän ensimmäisen numeron mukaan. Esimerkkinä Inmarsat-numero 424404310, missä numero 4 toimii tunnistenumerona Inmarsat-C:lle, 244 on MID (maritime identification digit), mistä selviää maakohtainen numero (tässä esimerkissä, 244 tarkoittaa Hollantia), viisi viimeistä numeroa ovat numeroita, jotka ovat määriteltynä GMDSS-asemalle.
Ensimmäistä kertaa sisäänkirjautuessa on käyttöönottotesti. Tämän testin jälkeen laitteistoa voidaan käyttää.

Inmarsatin tehostettu ryhmäpuhelupalvelu (EGC)

Inmarsat-järjestelmä tarjoaa merenkulun turvallisuustiedotteita (MSI) ryhmäpuhelupalvelun (EGC) kautta. Inmarsat-C:n EGC-palvelua käytetään ryhmäpuheluviestien lähettämiseen. Tämä tarkoittaa viestitystä useampaan kuin yhteen alukseen kerrallaan. Lisätietoa EGC-palvelusta löydät MSI-kappaleesta.

Sijainnin päivitys

Yleensä asema kytketään ulkoiseen GPS-järjestelmään, joskus GPS on sisäänrakennettuna Inmarsat-aseman lähettimeen. On elintärkeää tietää tarkka sijainti, koska sitä käytetään Inmarsat-asemassa hätäsanomaa lähetettäessä. Inmarsat-asema käyttää sijaintia myös valikoidessaan saapuneita MSI-viestejä. Halutessasi lisätietoja, katso EGC-osuus MSI-luvusta.
Häiriön sattuessa automaattisessa sijainninpäivityksessä, tulee sijainti lisätä käsin järjestelmään. Käsin suoritettava sijainninpäivitys tulee tehdä ainakin kerran neljän tunnin sisällä.

Kulujen arviointi

Kulut, jotka syntyvät Inmarsat-C viestejä lähetettäessä, muodostuvat siirrettyjen tavujen kokonaismäärästä. Hinnanmäärityksen tekee maa-asema (LES). Siirrot lasketaan 256 tavun paketteina (neljänneskilotavu).
Esimerkiksi 0,75 kilotavun viesti. Hinta on 0,21 $ / 256 tavua. Lasketaan kokonaistavujen määrä: 0,75 x 1024 = 768 tavua.
256-tavuisia paketteja on tällöin 768 / 256 = 3.
Viestin hinta on 3 x 0,21 $ = 0,63 $.
Viestien vastaanottaminen on ilmaista.
Yritettäessä lähettää viestejä uloskirjautuneelle asemalle, järjestelmä ilmoittaa lähettäjälle tavoitellun aseman olevan suljettu ja maksua ei peritä.
Mikäli asema on suljettu ilman uloskirjautumista, LES yrittää 5 kertaa lähettää viestiä ja kustannukset veloitetaan lähettäjältä.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM