Tavallinen Inmarsat-C laitteisto koostuu Inmarsat asemasta (lähettimestä ja vastaanottimesta), levykkeellisestä viestiasemasta näppäimistöineen tai muusta tietokonejärjestelmästä, tulostimesta, virtalähteestä, suuntaamattomasta antennista ja antennikaapelista, jos käytössä ei ole GPS-vastaanotinta.

Inmarsat C system
Esimerkki Inmarsat-C laitteesta.

Inmarsat-C laitetta käytetään viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Nämä viestit koostuvat tiedosta jotka lähetetään viestiasemalta tai tietokoneelta kytkettyyn Inmarsat-C asemaan. Joten sen avulla on mahdollista lähettää ja vastaanottaa erilaisia viestejä, kuten sähköposti, Faksi, TELEXi, SMS-tekstiviestit jne.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM