Inmarsat-järjestelmä koostuu useista eri laitteista. Perusjärjestelmään kuuluu lähetin ja antenni. Lähettimeen liitettävä laite riippuu halutun Inmarsat-järjestelmän käyttötarkoituksesta. Se voi olla näytöllinen tietokone ja tulostin, puhelin, faksi tai TELEX-modeemi.

On olemassa GMDSS-hyväksyttyjä järjestelmiä ja ei-GMDSS-hyväksyttyjä järjestelmiä

GMDSS-hyväksytty järjestelmä

GMDSS-hyväksyttyjä järjestelmiä ovat:
Näiden järjestelmien avulla on mahdollista lähettää hätäsanoma. Inmarsat C-asemaa käytetään myös merenkulun tiedotteiden (MSI) lähettämiseen ja vastaanottamiseen. GMDSS-hyväksytyn Inmarsat-aseman tulee täyttää IMO:n GMDSS-laitteille asettamat vaatimukset.

Inmarsat B ja F77 käyttävät pyöreää lautasantennia. Nämä antennit ovat sijoitettu kupoliin. Antenneja voidaan liikutella kupolin sisällä vaakasuoraan ja pystysuoraan. Näin saadaan pidettyä antenni oikeassa asennossa kohti sateliittia. Aluksen liikkuessa myös lautasantenni liikkuu ja pitää oikean asennon kohti sateliittia. Nämä antennijärjestelmät ovat suuria ja painavia ja usein hankalia asentaa.
Näiden järjestelmien avulla voidaan käyttää: puhelinta, TELEXiä, faksia, sähköpostia, tiedonsiirtoa ja internettiä.
Näiden ISDN-yhteyksien käyttökustannukset muodostuvat aluksen ja vasta-aseman välillä käytetystä ajasta. Mikäli käytetään F77:n MPDS-toimintoa (Mobile Packet Data Service, terminaali "on line") käyttökustannukset muodostuvat siirretyn tiedon määrästä.


Fleet 77 with antenna
Inmarsat Fleet 77-asema ja antenni

Inmarsat C-järjestelmä käyttää suuntaamatonta antennia. Tällainen antenni lähettää ja vastaanottaa kaikista mahdollisista suunnista, joten antennia ei tarvitse suunnata kohti sateliittia. Antennijärjestelmä on yksinkertainen, kevyt ja helppo asentaa. Tästä johtuen se on huomattavasti Inmarsat B:n ja F77:n antennijärjestelmiä halvempi. Inmarsat C-järjestelmän signaalin voimakkuus on muita mainittuja asemia huomattavasti heikompi. Tästä heikosta signaalista johtuen Inmarsat C-asemalla ei voi työskennellä "on line". Järjestelmä toiminta periaate on talletta ja edelleenlähetä, joka tarkentuu myöhemmin tässä kappaleessa. Inmarsat C:n avulla voidaan mm. lähettää fakseja, lähettää/vastaanotta sähköpostia ja TELEXejä, muttei voida soittaa puhelimella. Inmarsat C: käyttökustannukset muodostuvat lähetettyjen viestien tavujen määrästä.Inmarsat C ternimal
Inmarsat C-lähetin ja suuntaamaton antenni

Ei-GMDSS-järjestelmä

Ei GMDSS-hyväksyttyjä järjestelmiä ovat:
Näiden ei-GMDSS-hyäksyttyjen järjestelmien avulla voi: soittaa puheluita, käyttää faksia, sähköpostia, internettiä ja siirtää tiedostoja.


Inmarsat Mini M terminal

Inmarsat Mini M-asema
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM