Inmarsat-järjestelmä on sateliitteja käyttävä tietoliikenneverkko. Inmarsat-järjestelmä tukee GMDSS-järjestelmää ja sen vuoksi sitä käytetään paljon SOLAS-aluksissa sekä ei-SOLAS-aluksissa.

Inmarsatin avulla voidaan lähettää hätäsanoma merihädässä merialueella A3.

Hätäsanoma voidaan lähettää Imarsatin avulla myös merialueilla A1 ja A2, mutta näillä alueilla kannattaa hätäsanoma lähettää muita GMDSS-laitteita käyttäen. Inmarsatia käytetään myös merenkulun varoituksien (MSI) lähettämiseen NAVTEX-alueiden ulkopuolelle.

Historia

Kansainvälinen merenkulun sateliittikommunikointi järjestö perustettiin 16 heinäkuuta 1979. Imarsat korvasi amerikkalaisen Comsat-yhtiön Marisat-verkon.
Siitä lähtien laivat ovat pystyneet kommunikoimaan sateliittien välityksellä. Aluksi järjestelmä oli vain laivojen käytössä. Nykyään Inmarsat tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita myös lentokoneille ja muille ajoneuvoille.
Inmarsat on vakuuttanut IMO:lle tarjoavansa 100% toimivan tietoliikenneverkon merihädässä olevalle, kaupallisten palveluiden lisäksi.

Sateliitti-signaalin eteneminen

Inmarsat-signaalin liike on 'suoraa aaltoa'. Yhteyden muodostamiseksi tarvitaan esteetön yhteys aluksen antennin ja sateliitin välillä. Tästä syystä antennit tulee sijoittaa erilleen aluksen runkorakenteista sekä muista esineistä. Inmarsatin peittoalue on latitudien 70 astetta pohjoista ja 70 astetta eteläistä välillä, olettaen etteivät vuoret tai rakennukset muodosta esteitä antennin ja sateliitin välille. Palvelu on kuitenkin usein saatavilla myös joko pohjoisemmassa kuin 70 astetta pohjoista sekä etelämpänä kuin 70 astetta eteläistä. Mitä kauempana olet päiväntasaajalta, sitä pienempi on kulma antennin ja sateliitin välillä. Tästä johtuen voi näköyhteys sateliitin ja antennin välillä helpommin katketa, johtuen maissa olevien rakennusten tai muiden esteiden muodostamista katveista.


Satellite positions
Inmarsat-satelliitit ovat 36000 km maapallon yläpuolella

Yllä olevassa kuvassa näkyy neljän Inmarsat-sateliitin sijainnit. Nämä geostationaariset sateliitit pysyvät jatkuvasti maasta katsottuna samalla paikalla päiväntasaajan yläpuolella.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM