Nämä viestit ovat alimpana tärkeysjärjestyksessä. Tämä on yleisin viestityyppi toisen aluksen kutsumiseen ja puheviestiyhteyden luomiseen rannikkoaseman kautta duplex-työskentelykanavaa käyttäen, jne.

Radioliikenne MF-taajuuksilla

Kansainvälisiä ja kansallisia DSC -kanavia, jotka eroavat hätä- ja turvallisuuskanavasta 2187.5 KHz, käytetään rutiiniluontoiseen DSC -viestintään MF -taajuuksilla. Rannikkoasemaa DSC:llä rutiiniasioissa kutsuvien laivojen tulisi suosia rannikkoasema kansallista DSC -kanavaa. Rutiiniviesteihin käytettävää kansainvälistä DSC -kanavaa voidaan käyttää eri kansallisuutta olevien alusten ja rannikkoradioasemien välillä. Aluksen lähetystaajuus on tuolloin 2189.5 KHZ ja vastaanottotaajuus 2177 KHz. Taajuutta 2177 KHz käytetään myös alusten välisiin yleisluontoisiin DSC -kutsuihin.

Rutiinisanoman lähetys rannikkoradioasemalle tai toiselle alukselle.

Rutiinisanoma lähetetään seuraavasti:
 1. Viritä lähetin asiaankuuluvalle DSC -kanavalle;
 2. Valitse kutsuluokka yhden aseman kutsumista varten;
 3. Syötä seuraavat tiedot:
 • kutsuttavan aseman 9-merkkinen tunnus,
 • viestiluokka (Routine),
 • jatkoviestinnän tyyppi (tavallisesti Radiotelephony (Puhe)),
 • työskentelykanava kutsuttaessa toista alusta (ei silloin, kun kutsutaan rannikkoradioasemaa, rannikkoasema ilmoittaa käytettävän työskentelykanavan kuittauksessaan.)
4. Lähetä sanoma.

Rutiinisanoman lähetyksen ja kuittauksen vastaanoton jälkeen, puheliikenne jatkuu DSC kuittauksessa ilmoitetulla kanavalla.

(MMSI of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Name of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the called station spoken 1 to 3 times)

THIS IS (Name of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (MMSI of the calling station spoken 1 to 3 times)

(Message)

OVER
Malliesimerkki rutiiniviestistä

Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER
Malliesimerkki rutiiniviestistä

Rannikkoaseman kutsuminen

DSC -viestin lähetys MF/HF -taajuuksilla kestää n. 8 sekuntia. Rannikkoradioasema vastaa pystyessään kutsuun 4½ minuutin kuluessa lähettämällä DSC -kuittauksen, joka sisältää työskentelykanavan jatkoradioliikenteelle. Kuittauksen vastaanoton jälkeen, nosta kuuloke radion virittämiseksi työskentelytaajuudelle. Jos kuittausta ei tule 5 minuutin kuluessa, radio palaa aiempaan näyttötilaan ja alkaa, jos niin valitaan, skannauksen.

Jos sanomaan on sisällytetty puhelinnumero, niin kuittauksen jälkeen DSC -sanoma toistetaan työskentelykanavalla. Rannikkoradioasema voi käyttää tätä kutsua kanavan laadun arviointiin. Jos laadun todetaan olevan riittävä, rannikkoradioasema lähettää DSC -kuittauksen ja valitsee puhelinnumeron. Kuulokkeessa voidaan tällöin kuulla numeronvalintaääni. Kun kuuloke asetetaan paikalleen, puhelun loppumisesta ilmoittava DSC -kutsu lähetetään. Rannikkoasema saattaa vastata laskutettavan puhelun keston ilmoittavalla DSC-viestillä.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Paina Menu ja valitse DSC CALL
 2. Valitse COAST STATION (SHORE) -kutsutyyppi
 3. Jotkin rannikkoasemat tarjoavat automaattista yhdistyspalvelua julkiseen puhelinverkkoon. Käyttääksesi tätä toimintoa valitse PHONE NO ja syötä puhelinnumero. Muussa tapauksessa: Syötä halutun CRS:n 9-numeroinen MMSI -numero.
 4. Jos MMSI -numero löytyy asemalistasta, taajuudet valitaan aseman DSC -taajuuksista, muussa tapauksessa rutiini DSC -taajuuksien listasta. Jos taajudet valittiin aiemmin, niin valitut ovat oletuksena. Hätätaajuksia ei edes pysty valitsemaan.
 5. Lähetä viesti.


Aluksen kutsuminen

DSC -viestin lähetys MF/HF -taajuuksilla kestää n. 8 sekuntia. Kutsuttavan aluksen tulisi vastata kutsuun 4½ minuutin kuluessa lähettämällä DSC -kuittauksen, joka sisältää työskentelykanavan jatkoradioliikenteelle.
Kuittauksen vastaanoton jälkeen, nosta kuuloke radion virittämiseksi työskentelytaajuudelle. Jos kuittausta ei tule 5 minuutin kuluessa, radio palaa aiempaan näyttötilaan ja alkaa, jos niin valitaan, skannauksen.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Paina Menu ja valitse DSC CALL
 2. Valitse SHIP -kutsutyyppi
 3. Syötä halutun aluksen 9-numeroinen MMSI -numero.
 4. Valitse telephony -näyttö työskentelytaajuuden vaihtamiseksi
 5. Syötä työskentelytaajuudet
 6. Valitse DSC -taajuus. Tavallisesti 2177 kHz käytetään laivojen välillä. Hätätaajuksia ei edes pysty valitsemaan.
 7. Aloita lähetysRutiinisanoman lähetyksen ja kuittauksen vastaanoton jälkeen, puheliikenne jatkuu DSC kuittauksessa ilmoitetulla kanavalla.

Sanoman toisto

DSC -sanoma voidaan lähettää uudelleen samalla kanavalla tai toisella DSC -kanavalla, jos kuittausta ei vastaanoteta 5 minuutin kuluessa. Lisäsanomien lähetyksen kanssa tulisi odottaa 15 minuuttia, jos kuittausta ei edelleenkään vastaanoteta.

Rutiinisanoman vastaanotto

Kun lähetinvastaanotinta ei käytetä radioliikenteeseen, skannaus tulisi aktivoida DSC -rutiinitaajuuksien tarkkailemiseksi. Aluksellesi osoitetusta rutiinisanomasta radio ilmoittaa äänimerkillä.

DSC -kuittaus lähetetään seuraavasti:
 1. Viritä lähetin DSC -kanavan, jolla sanoma vastaanotettiin, lähetystaajuudelle,
 2. Valitse acknowledgment -tila DSC -laitteella,
 3. Lähetä kuittaus, jossa ilmoitat kykenetkö radioliikenteeseen sanomassa ehdotetulla tavalla (kommunikointitapa ja työskentelytaajuus),
 4. Jos kykenet ehdotettuun radioliikennetapaan, viritä lähetinvastaanotin työskentelytaajuuksille ja valmistaudu radioliikenteen vastaanottoon.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Lopeta hälytysääni.
 2. Katso viestin sisältö.
 3. Paina ACK tai nosta kuuloke. Sanomaan tulee vastata lähettämällä kuittaus 4½ minuutin kuluessa. Nosta Kuuloke kuitataksesi ja ACK lukee näytöllä, jos SSB -liikennetapa ja lailliset taajuudet on ilmoitettu sanomassa. Nostamalla kuulokkeen tai tässä tapauksessa painamalla näyttöpainiketta, aloitat kuittauksen lähetyksen, joka sisältää vastaanotetun sanoman taajuudet.
 4. DSC -kuittauksen lähetys kestää n. 8 sekuntia, jonka jälkeen radio virittää itsensä kuittauksessa ilmoitettuun tilaan ja taajuuksille ja puheliikenne voi alkaa.
 5. Kun kuuloke asetetaan paikalleen, laitteisto palaa aiempaan tilaan.


Direct Dial -puhelut

Jotkin radioasemat tarjoavat automaattisen yhteyden julkiseen puhelinverkkoon. joka sallii tilaajan soittaa suoraan alukselle ilman, että rannikkoaseman operaattorin tarvitsee tehdä mitään.
Huom.: Automaattikuittauksen tulee olla päällä, jotta automaattinen yhdistäminen on mahdollista. Katso DSC -tilanäyttö.

Kuittaus lähetään välittömästi, kun Direct Dial -puhelu vastaanotetaan. Kuuloke tulee nostaa minuutin kuluessa, joka aloittaa DSC-sanoman työskentelytaajuudella. Radioasema käyttää tätä sanomaa kanavan laadun arviointiin. Kun kuittaus vastaanotetaan, puhelinkeskustelu voi alkaa.
Kuulokkeen paikalleen asettaminen saa aikaan DSC -sanoman, joka päättää puhelun. Radioasema saattaa lähettää tähän kuittauksen, jossa kerrotaan puhelun laskutettava kesto.

Rutiinisanoman vastaanoton jälkeen voit:
 • Hyväksyä ja vastata sanomaan lähettämällä kuittauksen.
 • Kieltäytyä puhelusta: Paina C -painiketta hälytysäänen lopettamiseksi ja näytön tyhjentämiseksi.

Hätä- ja turvallisuusradioliikenteeseen käytettävän laitteiston testaus

DSC hätä- ja turvallisuusradioliikennetaajuudella 2187.5 KHz testausta tulisi välttää käyttämällä mahdollisimman paljon muita keinoja.
MISSÄÄN TAPAUKSESSA DSC HÄTÄSANOMAA EI SAA LÄHETTÄÄ RADION TESTAAMISEKSI. SE ON SÄÄNTÖRIKKOMUS JA VOI JOHTAA TUNTUVIIN SAKKOIHIN.
Tutustu käyttöoppaaseen löytääksesi oikean testaustavan. Testaus tulee tehdä kerran viikossa.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Paina Menu ja valitse DSC CALL
 2. Vakitse COAST STATION (SHORE) -sanomatyyppi
 3. Syötä lähimmän DSC testisanomien vastaanottoon ja vastaamiseen kykenenvän radioaseman 9-numeroinen MMSI -numero.
 4. Valitse DSC -taajudet
 5. Lähetä testisanoma
 6. DSC -kuittauksen lähetys kestää n. 8 sekuntia. Radioaseman tulisi vastata 4 1/2 minuutin kuluessa kuittauksella. Muuta radioliikennettä ei testattaessa tarvitse käydä.
 7. Tarkista kuittauksen sisältö.


Radioliikenne HF -taajuuksilla

Toimintatavat DSC -rutiiniradioliikenteelle HF -taajuuksilla ovat samoja kuin MF -taajuuksillakin.
Radioaaltojen etenemisolosuhteet tulee ottaa huomioon käydessä DSC -liikennettä HF -taajuuksilla.
Kansainvälisiä ja kansallisia, hätä- ja turvallisuustaajuuksista eroavia, HF DSC kanavia käytetään DSC -rutiiniradioliikenteeseen. HF -radioasemaa kutsuvien laivojen tulisi käyttää aseman kansallista DSC -kutsukanavaa. HF hätä- ja turvallisuusliikenteen laitteisto testataan HF -taajuuksilla samalla tavalla kuin MF DSC -laitteisto omalla 2187.5 KHz taajuudellaan.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM