Tärkeysjärjestyksessä pikasanomasta seuraavana oleva varoitussanoma on merenkulun turvallisuusviesti, joko tärkeä merenkulkuvaroitus tai säätiedote/sääennustus.

Varoitussanomat sisältävät:

1. Merenkulku ja säävaroituksia;
2. Laivojen välisiä navigointiviestejä;
3. laivojen ilmoitusradioliikennettä;
4. SAR -toimintojen turvallisuusradioliikennettä;
5. ja muita turvallisuusviestejä.

Maanpäällisessä järjestelmässä varoitussanoma lähetetään yhdellä tai useammalla hätä- ja turvallisuustaajuudella DSC:tä käyttäen. Varoitusviesti aloitetaan SECURITE -proseduurisanalla. Puheessa sana äännetään ranskalaisittain.

Yleistä:

 1. Radioliikenteessä varoitusviestiä edeltää Securite proseduurisana kolmesti lausuttuna ja lähettävä asema.
 2. Radiotelex -viesteissä (NBDP - narrow-band direct-printing ) varoitusviestiä edeltävä Securite -sana esitetään vain kerran lähettävän aseman kanssa.
 3. Telex varoitusviesteissä käytetään virheenkorjaustekniikoita. Kaikkia viestejä edeltää vähintään yksi rivinalkuunpalautusmerkki, rivinvaihtomerkki, muunnosmerkki ja proseduurisana SECURITE.
 4. Varoitusviestit telexillä tulisi lähettää FEC(forward error correction) -tilassa. ARQ (Automatic Request for Repetition) -tilaa voidaan käyttää jatkoviestintään, kun se on mahdollista.
 5. Myrskyvaroitukset aluksilta välitetään muille lähellä oleville laiva-asemille ja viranomaisille lähimmällä rannikolla pienimmällä mahdollisella viivellä.
 6. Varoitukset vaarallisista jääolosuhteista, hylyistä tai muista navigoinnille välittömistä vaaroista välitetään niin nopeasti kuin mahdollista muille alueella oleville laivoille ja lähimmän rannikon viranomaisille.

Näitä lähetyksiä edeltää SECURITE -proseduurisana.

Toimintatavat DSC -varoitusliikenteelle MF/HF -taajuuksilla

Rannikkoasemien ja alusten tulisi käyttää DSC -varoitustaajuuksia toisten asemien varoittamiseen. Varoitussanoman tulisi sisältää taajuus, jolla varoitusviesti lähetetään.


DSC -varoitustaajuudet:

 • 2187.5 kHz
 • 4207.5 kHz
 • 6312 kHz
 • 8414.5 kHz
 • 12577 kHz
 • 16804.5 kHz

Varoitusviestin lähetys tapahtuu kahdessa osassa:

 • DSC -varoitussanoma,
 • Varoitusviesti puheella.

Varoitusviesti välitetään tavallisesti saman taajuusalueen hätä- ja turvallisuustaajuuksilla, jolla DSC -sanomakin lähetettiin. DSC -varoitussanoma voidaan lähettää kaikille aluksille, laivoille geografisella alueella tai jollekin tietylle asemalle.

Varoitusviestin taajuus on sisällytetty DSC -sanomaan.

Varoitus lähetetään seuraavasti:

DSC -sanoma:

 • Viritä lähetin DSC -hätäkutsutaajuudelle.
 • Valitse lähetystyyppi (all ships, geografinen alue, tietty asema).
 • Valitse seuraavista:

 1. alue tai vastaanottavan aseman MMSI -numero
 2. viestiluokka (SAFETY).
 3. varoitusviestin lähetystaajuus.
 4. varoitusviestin lähetystapa (puhe vai telex).
 5. Lähetä DSC -sanoma.

Varoitusviestin lähetys puheella:

 • Viritä lähetin DSC -viestissä ilmoittamallesi kanavalle,
 • Lähetä varoitusviesti seuraavan kaavan mukaan:
SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Malliesimerkki varoitusviestistä

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Malliesimerkki varoitusviestistä

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Jos tarpeen, käynnistä radio ON/OFF -painikkeesta
 2. Paina Menu.
 3. Valitse DSC CALL, SELECT valikosta Ylös ja alas -painikkeilla.
 4. Paina OK when halutun lähetysluokan ollessa valaistuna.
 5. Ikkunasta: SELECT TYPE OF CALL, valitse AREA.
 6. Hyväksy painamalla OK.
 7. Ikkunasta SELECT CATEGORY, valitse SAFETY Ylös ja alas -painikkeilla.
 8. Hyväksy painamalla OK.
 9. ikkunasta ENTER WORK FREQ voit valita työskentelytaajuuden tai hyväksyä oletustaajuuden.
 10. Hyväksyt oletustaajuuden painamalla OK, jos haluat vaihtaa taajuuden paina CHANGE.
 11. Jos painoit CHANGE, syötä taajuus numeronäppäimillä ja hyväksy painamalla ENTER.
 12. Hyväksy painamalla OK.
 13. Ikkunasta SELECT DSC FREQ, voit valita DSC -taajuuden painamalla CHANGE FREQ -painikkeita.
 14. Hyväksy painamalla OK.
 15. Viimeisetä ikkunasta voit tarkistaa valintasi.
 16. Lähettääksesi viestin paina SENDVaroitussanoma lähetetään kaikille aluksille DSC:tä käyttäen. Lähetä sen jälkeen varoitusviesti puheella valitulla työskentelytaajuudella aloittaen Proseduurisanalla Securite.

Toimintatavat DSC -viestien lähetykseen HF-taajuuksilla erityisolosuhteissa.

DSC -varoitussanoman lähetys HF-taajuuksilla:
 1. Valitse HF-taajuusalue, kun etenimisolosuhteet niin vaativat (päivä, vuodenaika). 8 MHz taajuusalue on usein ensimmäinen valinta.
 2. Viritä HF -lähetin DSC hätä- ja turvallisuustaajuuksille valitulla HF -alueella.
 3. Valitse viestiluokaksi geografinen alue tai individual -kutsu DSC -laitteella.
 4. Valitessasi alueen, syötä alueen rajatiedot
 5. Seuraa ohjeita syöttäessäsi tietoja, (esim. puhe vai telex)
 6. Lähetä viesti
Varoitusviestin lähetys puheella HF -taajuuksilla:
 • Viritä HF -lähetin DSC -viestissä ilmoittamallesi kanavalle
 • Lähetä varoitusviesti puheella seuraavan kaavan mukaan:
SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Malliesimerkki varoitusviestistä

Varoitusviestin vastaanotto

Useammalle asemalle lähetetyn DSC -varoitusviestin vastaanottavat laivat EIVÄT kuittaa viestiä, vaan virittävät vastaanottimensa sanomassa ilmoitetulle taajuudelle ja kuuntelevat viestin.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM