MF/HF RT -radiota kutsutaan usein SSB -radioksi. VHF RT radio on lähettävä ja vastaanottava järjestelmä, jota usein kutsutaan lähetinvastaanottimeksi (Transceiver - Tx/Rx). Järjestelmä sallii operaattorin lähettää ja vastaanottaa puheviestejä. MF/HF -radio käyttää yhden sivunauhan lähetteen menetelmää (SSB - single sideband modulation) puheliikenteeseen.

Yksi MF/HF -radion suurimmista haittapuolista on, että sillä ei voi "soittaa" ainoastaan tiettyyn toiseen MF/HF -radioon. MF/HF -radiolla lähetetty viesti voidaan kuulla kaikilla kuuluvuusalueella olevilla MF/HF -radioilla.

Tämän vuoksi MF/HF -radioihin on integroitu MF/HF DSC -ohjain. Se toimii tavallaan tavallisen puhelimen ja MF/HF -radion välimuotona. DSC toimii DSC -ohjaimen tai modeemin välityksellä, joka yksinkertaisesti lähettää sarjan digitaalista koodia MF/HF DSC taajuudella, "soittaen" automaattisesti toiseen MF/HF -radioon. Tämä on mahdollista, koska jokainen MF/HF DSC -ohjaimelle on annettu puhelinnumeron tapaan toimiva uniikki MMSI -numero.

ssb

MF/HF -radion pääosat ovat:

  • Vastaanotin (Rx) kuulokkeella ja/tai kaiuttimella varustettuna;
  • Lähetin (Tx) mikrofonilla – mikrofoni ja kuuloke on usein yhdistetty yhdeksi luuriksi;
  • MF/HF DSC -ohjain;
  • Radio telex -laite(valinnainen)
  • Simplex ja Duplex -lähetykset mahdollistava antenni;
  • Virtalähde - usein 12 V tai 24 V akku.

Merenkulun käyttöön osoitetut MF -taajuudet (Medium Frequencies) vaihtelevat välillä 1605 kHz ja 3800 kHz ja niitä kutsutaan "t" -taajuuksiksi.

BAND
DSC FREQUENCY
RT FREQUENCY
HF 2 MHz
2187,5 kHz 2182,0 kHz
Hätä ja turvallisuusliikenteen MF -taajuudet


Merenkulun käyttöön osoitetut HF -taajuudet (High Frequencies) vaihtelevat välillä 4000 kHz ja 27500 kHz ja niitä kutsutaan "u" -taajuuksiksi. HF -taajuudet on jaettu alataajuusalueiksi: 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Viittä ensimmäistä käytetään hätä- ja turvallisuusliikenteeseen.

BAND
DSC FREQUENCY
RT FREQUENCY
HF 4 MHz
4207,5 kHz 4125,0 kHz
HF 6 MHz
6312,0 kHz 6215,0 kHz
HF 8 MHz
8414,5 kHz 8291,0 kHz
HF 12 MHz
12577,0 kHz 12290,0 kHz
HF 16 MHz
16804,5 kHz 16420,0 kHz
Hätä ja turvallisuusliikenteen MF -taajuudet

MF/HF -radion sijoittaminen

MF/HF -radio täytyy sijoittaa:
  • Suojaan säältä ja suoralta auringon valolta,
  • niin, ettei konemelu, värähtely tai taustamelu häiritse operaattorin kuulemista,
  • helpon käytön ja näytön lukemisen mahdollistamaan paikkaan
  • ainakin metrin päähän kompasseista, niin magneettisista ja sähköisistä.
Sijoitetaan yleensä pienen aluksen hyttiin tai suurempien alusten komentosillalle.

MF/HF -antennin sijoitus

MF/HF -antenni ei vaadi sijoittamista aluksen korkeimpaan paikkaan parhaan mahdollisen kuuluvuuden saavuttamiseksi, koska tärkein kuuluuvuuteen vaikuttava tekijä on vuorokauden aika. Yöaikana käytetään 4 & 6MHz -taajuusalueita. Päiväsaikaan 12 & 16 MHz.

Navigointi lähteeseen yhdistäminen

On suositeltavaa yhdistää MF/HF -radio ulkoiseen navigointilähteeseen, esimerkiksi GPS -vastaanottimeen tai karttaplotteriin. Näin MF/HF -radio saa paikan ja ajan. Kun radio ei ole yhteydessä GPS -lähteeseen, radio ilmoittaa paikan puuttumisesta säännöllisellä hälytyksellä. Tämä on erittäin tärkeää hätätilanteessa, niin kuin yksityiskohtaisemmin tulevissa kappaleissa kerrotaan.

SOLAS -konvention vaatimukset

Merialueen A1 ulkopuolella seilaavilla Solas -aluksilla tulee olla MF/HF DSC -radio. Radion tulee pystyä jatkuvasti automaattisesti tarkkailemaan 2187.5 kHz taajuutta aluksen ollessa merialueella A2. Aluksen ollessa merialueilla A3 ja A4 taajuutta 8414.5 kHz tulee tarkkailla jatkuvasti ja automaattisesti lisätaajuus riippuu etenemisolosuhteista eli yöllä 4 tai 6 MHz ja päivällä 12 tai 16 MHz. Yleensä MF/HF DSC -ohjain kykenee tarkkailemaan kaikkia taajuuksia eli viittä HF -taajuutta ja yhtä MF -taajuutta. Radiolokia tulee pitää kaikista radiokutsuista.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM