VHF DSC-ohjaimessa on myös joitain tukitoimintoja, joihin pääsee käsiksi VHF-radion DSC-tilan Menu-valikosta. Tukitoimintojen valikoima riippuu VHF -radion mallista. Kolme niistä löytyy kaikista VHF-radioista:
 • Sijainnin ja ajan päivittäminen
 • MMSI-numeroiden syöttäminen (MMSI ja ryhmä MMSI - MMSI-numero täytyy olla valmiiksi ohjelmoituna radiossa radion toimittajan toimesta.
 • MMSI-valikon muokkaus

Harjoittele VHF-radio simulaattorilla

Näytön kontrastin säätö

Valittavana on 16 kontrastitasoa parhaan mahdollisen kontrastitason saavuttamiseksi riippuen vallitsevasta taustavalosta. Tämä takaa parhaan mahdollisen näytön näkyvyyden.
 1. Paina Menu -näyttöpainiketta
 2. Paina LCD -näyttöpainiketta
 3. Paina up ja down -näyttöpainikkeita kontrastin säätämiseksi (-7 ja +8 välillä).
 4. Paina C -näyttöpainiketta kahdesti


näytön kontrastin säätö

Sijainnin ja ajan päivittäminen

Näytöllä oleva sijainti on Latitudia ja Longitudia ja VHF DSC -ohjain on normaalisti integroitu GPS -vastaanottimen kanssa, esim 45036N 013032E klo 1615 UTC-aikaa.

Jos GPS -tietoa ei ole saatavilla tai GPS-vastaanotin rikkoutuu, sijainti pitää syöttää käsin. Kunnes sijainti on syötetty käsin, näytöllä on teksti: "No Position Available".

Suositeltava enimmäisaika päivitysten välillä on enintään 4 tuntia. Ajan salliessa sijaintitieto tulisi tarkistaa ja tarvittaessa pävittää myös hätäsanomaa laatiessa.
 1. Paina Menu -näyttöpainiketta
 2. Paina Posn -näyttöpainiketta
 3. Paina Posn -näyttöpainiketta
 4. Syötä Latitudi ja Longitudi käyttäen näppäimistöä ja N,S,E,W -näyttöpainikkeita
 5. Paina E -painiketta
 6. Syötä UTC -aika (24h muodossa) käyttäen näppäimistöä
 7. Paina E -painiketta
 8. Paina C -painiketta kahdesti


Syötä sijainti ja aika käsin


MMSI -numeroiden syöttäminen

Jokaisella VHF DSC -radiolla on oma MMSI -numeronsa, jonka antaa alukselle aluksen rekisterivaltion viranomainen. MMSI -numero on ohjelmoitu VHF DSC radioon. Jos radio kuuluu "ryhmään", jolla myös on uniikki MMSI -numero, myös se voidaan ohjelmoida radioon.

MMSI -numeron syöttö - aluksen MMSI-numeron syöttää radioon radion toimittaja. Tähän vaaditaan yleensä salasana tai jokin erityinen toimenpide. Siksi numero on käyttäjän nähtävillä, mutta ei muutettavissa.

Ryhmä MMSI -numeron syöttö - voidaan muuttaa seuraavasti:
 1. Paina MENU -näyttöpainiketta
 2. Paina More -näyttöpainiketta
 3. Paina MMSI -näyttöpainiketta
 4. Paina right -näyttöpainiketta
 5. Syötä ryhmä MMSI -numero käyttäen näppäimistöä
 6. Paina E -painiketta
 7. Paina C -näyttöpainiketta kolme kertaa

Syötä ryhmä MMSI -numero

MMSI -valikon muokkaus

MMSI -valikkoa käytetään tärkeiden ja useimmiten käytettyjen MMSI -numerojen tallentamiseen. Sitä käytetään kaikissa rutiinisanomissa. Merkinnät listataan nimen ja MMSI -numeron mukaan.

VHF simulaattorin muistiin voi tallentaa 16 MMSI -numeroa.
Valikkoon pääsee seuraavasti:
 1. Paina Menu -näyttöpainiketta
 2. Paina More -näyttöpainiketta
 3. Paina Dir -näyttöpainiketta (Päävalikko näyttää merkintöjen määrän)
Voit tarkastella merkintöjä, muokata niitä, poistaa niitä tai tehdä uusia.

Uuden merkinnän lisäys valikkoon:
 1. Paina Add -näyttöpainiketta
 2. Syötä merkinnän nimi
 3. Paina E -painiketta
 4. Syötä MMSI -numero
 5. Paina E -painiketta
Merkintöjen tarkastelu:
 1. Paina View -näyttöpainiketta
 2. Paina Next tai Back -näyttöpainikkeita valikon selaukseen
Merkintöjen muokkaus:
 1. Paina Edit -näyttöpainiketta tarkastellessasi muokattavaa merkintää
 2. Paina muokattavaa tietoa osoittavaa right -näyttöpainiketta (nimi tai MMSI)
 3. Paina E -painiketta
Merkinnän poisto:
 1. Paina Edit -näyttöpainiketta poistettavaa merkintää tarkastellessasi
 2. Paina Del -näyttöpainiketta
 3. Paina Yes -näyttöpainiketta


Merkinnän lisäys, muokkaus ja poisto.

Näppäinäänet

Näppäimen painallus vahvistetaan VHF -simulaattorissa "piippauksella", joka voidaan kytkeä pois päältä. Ensisijaisten toimintojen "piippaus" voidaan poistaa, kun taas toissijaisten toimintojen (näppäinten pohjassa pitämisellä tapahtuvat toiminnot) "tuplapiippausta" ei voida kytkeä pois päältä.
 1. Paina Menu -näyttöpainiketta
 2. Paina More -näyttöpainiketta
 3. Paina More -näyttöpainiketta
 4. Paina Beep -näyttöpainiketta
 5. Kytkeäksesi "beep" -äänen takaisin päälle - Paina Beep näyttöpainiketta uudelleen
 6. Paina C -näyttöpainiketta kolmesti


näppäinäänten pois päältä kytkeminen
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM