Vakavassa ja välittömässä vaarassa ja kiireellisen avun tarpeessa olevan henkilön tai aluksen VHF -kanavalla 70 lähettämä viesti.

Hätähälytyksessä välitetään seuraavat tiedot:

 • Aluksen MMSI-numero
 • Aluksen sijainti (joko integroidusta GPS -vastaanottimesta tai käyttäjän käsin syöttämänä)
 • UTC -aika, jona aluksen paikkatieto viimeksi päivitettiin
 • Hädän laatu (säilyy määrittelemättömänä lähetettäessä määrittelemätön hätäsanoma)
Aluksen sijainti ja viimeksi päivitetyn sijainnin UTC -aika ovat hätäsanoman tärkeimmät tiedot pelastustehtävälle. Joten, jos VHF -radio ei ole yhdistetty GPS -vastaanottimeen tai automaattisesti syötetty GPS -tieto ei ole ajantasalla, paikka ja aika tulee syöttää käsin. Suositeltu päivitysten välinen vähimmäisaika ei saisi olla pidempi kuin 4 tuntia.

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

 1. Paina Menu näyttöpainiketta
 2. Paina Posn -näyttöpainiketta
 3. Paina Posn -näyttöpainiketta
 4. Syötä Latitudi ja Longitudi näppäimistöä ja N,S,E,W -näyttöpainikkeita käyttäen
 5. Paina E -painiketta
 6. Syötä UTC aika (24h muodossa) näppäimistöä käyttäen
 7. Paina E -painiketta


Sijainnin ja ajan syöttäminen käsin

Hätäsanoma lähetetään kaikille asemille (ALL STATIONS) ja sen vastaanottavat kaikki lähettäjän VHF -radion kuuluvuusalueella olevat.

Tavallisesti ainoastaan rannikkoradioasema kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi ja toimii pelastustehtävien koordinoijana, joihin todennäköisesti osallistuu myös pelastettavaa lähellä olevia aluksia.

DSC hätähälytyksen jälkeen hädässä oleva alus voi lähettää hätäkutsun vielä puheella VHF -kanavalla 16.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Spinaker Spinaker Spinaker

My call sign is

My MMSI is


Malliesimerkki hätäkutsusta

MAYDAY

This is Spinaker

call sign Sierra 5 Lima 1 2

MMSI 278054321

My POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

MAYDAY
Malliesimerkki hätäsanomasta

Hätäviestintä ei saa alkaa MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, jos hätäsanoma on jo lähetetty. Tällöin hätäviestintä aloitetaan MAYDAY.

Hätäsanomia on kolmea eri tyyppiä.

Määrittelemätön hätäsanoma (Undesignated Distress Alert)

Tämä lähetetään painamalla määrättyä painiketta ja painikeparia, joita normaalisti suojaa muoviläppä, lyhyen aikaa (tavallisesti 5 sekuntia).

Tätä tapaa tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun ei ole aikaa hätäsanoman muodostamiseen, koska:
 • Välitettyjä paikka- ja aikatietoja ei ole tarkistettu ja korjattu ajantasaisiksi
 • Sanoma ei sisällä tietoja hädän laadusta (laadun kohdassa lukee "Undesignated")

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

 1. Distress -painike sijaitsee suojaläpän alla, joka täytyy liuttaa pois tieltä ennen painamista.
 2. Lähettääksesi hätäsanoman paina ja pidä DISTRESS -painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan. Lähetyslaskenta esitetään näytöllä. Estääksesi lähetyksen voit laskennan aikana vapauttaa painikkeen


Määrittelemättömän hätäsanoman lähetys. Lähetystä seuraa 002780200 rannikkoradioaseman (MRCC Koper, Slovenia) kuittaus.

Määritelty hätäsanoma (Designated Distress Alert)

Määritelty hätäsanoma lähetetään ohjelmoimalla viestin sisältö DSC -ohjaimella sisältämään lisätietoja hädän laadusta ja tarvittaessa päivitetyn ajan ja paikan. Määritelty hätäsanoma lähetetään sitten painamalla ohjelmoinnin jälkeen hätäsanomapainiketta tai -painikeparia 5 sekunnin ajan.

Seuraavat ovat kansainvälisesti tunnistettuja hädän laatuja:
 • Fire/Explosion (Tulipalo/Räjähdys)
 • Flooding (Tulviminen)
 • Collision (Törmäys)
 • Grounding (Karilleajo)
 • Listing/Capsizing (Kallistuma)
 • Sinking (Uppoaminen)
 • Disabled & Adrift (Ohjailukyvytön & ajelehtiminen)
 • Abandoning (Aluksen jättö)
 • Man overboard (Mies yli laidan)
 • Undesignated (määrittelemätön - sama kuin määrittelemättömässä hätäsanomassa)

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

 1. Jos paikka- ja aikatieto eivät ole ajantasalla, sinun tulee muuttaa ne yllä selitetyllä tavalla. Sen jälkeen voit jatkaa hätäsanoman tekoa.
 2. Distress -painike on suojaläpän alla, joka täytyy ennen lähetystä liuttaa sivuun.
 3. Paina Distress -painiketta päästäksesi hätäsanomanäyttöön
 4. Jos näytöllä oleva paikkatieto on väärä:
  1. Paina paikka -näyttöpainiketta.
  2. Syötä Latitudi ja Longitudi näppäimistöä ja N,S,E,W -näyttöpainikkeita käyttäen.
  3. Paina E -painiketta
 5. Jos näytöllä oleva aika on väärä:
  1. Paina aika -näyttöpainiketta
  2. Syötä UTC -aika (24h muodossa) näppäimistöä käyttäen
  3. Paian E -painiketta
 6. Paina alinta näyttöpainiketta selataksesi hädän laatuja ja valitse sopivin.
 7. Lähettääksesi sanoman paina ja pidä Distress -painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan. Lähetyslaskenta ilmestyy näytölle. Vapauta painike laskennan aikan estääksesi sanoman lähetyksen.


Määritellyn hätäsanoman lähetys, jossa hädänlaaduksi on määritelty törmäys. Lähetystä seuraa 002780200 rannikkoradioaseman (MRCC Koper, Slovenia) kuittaus.

Hätäviestin välittäminen (Distress Relay)

Hätäviesti välitetään edelleen vain kun tiedossa on, että
 • Toinen alus/henkilö on hädässä ja ei kykene itse lähettämään hätäsanomaa, esim. havaitaan punaisia valoraketteja yöllä tai
 • Alus/henkilö on hädässä rannikkoradioaseman VHF -kuuluvuusalueen ulkopuolella, esim GMDSS merialueilla A2, A3, A4 ja olet kuitannut DSC -hätäsanoman tai puheella välitetyn hätäsanoman.

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)

MESSAGE BEGINS

(message received from vessel in distress or details of the distress)

MESSAGE ENDS

OVER
Malliesimerkki välitetystä hätäviestistä

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Malliesimerkki välitetystä hätäviestistä

Kun DSC -hätäsanoma vastaanotetaan rannikkoradioasemalla, se tulisi rannikkoradioaseman toimesta välittömästi kuitata. Jos DSC -hätäsanomaa ei kuitata, DSC -ohjain toistaa sanoman suunnillen 4 ½ minuutin välein. Lähetys voidaan toistaa myös käsin kumoamalla hätäsanoma ja uudelleenohjelmoimalla DSC -ohjain ennen Distress -painikkeen uudelleen painamista 5 sekunnin ajan. Kun hätäsanoman kuittaus lähetään, hätäsanoman lähetys keskeytyy automaattisesti. Kuittaus sisältää seuraavat tiedot:
 • Kuitanneen rannikkoradioaseman MMSI -numero
 • Hädässä olevan aseman MMSI -numero
Puheella seuraavat hätäviestit kanavalla 16 kuitataan puheella rannikkoradioaseman ja sen hallinnassa olevien alusten toimesta.

Hätäsanoman vastaanotto

DSC -hätäsanoman vastaanoton VHF -kanavalla 70 jälkeen tulee kuunnella hätäviesti VHF -kanavalla 16. Sen jälkeen tulee odottaa rannikkoradioaseman kuittausta ja seurata keskustelua kanavalla 16. Jos aluksesi voi olla avuksi, kuittaa viesti puheella kanavalla 16.

Jos DSC -hätäsanomaa ei seuraa hätäviesti VHF -kanavalla 16 tai toisen aseman kuittaus, kuittaa viesti puheella VHF kanavalla 16 ja jatka keskustelua VHF kanavalla 16 ja yritä kaikin tavoin ilmoittaa pelastusviranomaisille.

MAYDAY

(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress 3 times), (Call sign of the vessel in distress)

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

RECEIVED MAYDAY
Malliesimerkki hätäviestin kuittaamisesta puheella

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

Hätäsanoman vastaanoton jälkeen paina OK -näyttöpainiketta keskeyttääksesi hälytysäänen ja tyhjentääksesi näytön. Paina arrow ja arrow -näyttöpainikkeita saadaksesi lisätietoja hätäsanomasta.


Hätäsanoman vastaanotto

Kommunikoinnin hallinta VHF kanavalla 16

Hätäviestinnän aikana VHF kanavalle 16 määrätään automaattisesti hiljaisuus. Joten kommunikointi VHF kanavalla 16 tulisi olla säädeltyä. Säätely mahdollistetaan kaikkien asemien puheessaan käyttämien proseduurisanojen kautta.

SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että VHF kanavaa 16 saa käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja tilanteesta vastuussa oleva viranomainen (ja hädänalaista avustavat alukset). Termiä käytetään, kun tilanteen ulkopuolinen alus häiritsee hätäviestiliikennettä VHF kanavalla 16.

SEELONCE DISTRESS tarkoittaa, että VHF kanavaa 16 saa käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja tilanteesta vastuussa oleva viranomainen (ja hädänalaista avustavat alukset). Termiä käytetään, kun tilanteen ulkopuolinen alus häiritsee hätäviestiliikennettä VHF kanavalla 16.

PRUDONCE tarkoittaa, että VHF kanavaa 16 saa käyttää ainoastaan rajoitettuun radiotyöskentelyyn. Termiä käytetään vastuussa olevan viranomaisen toimesta, kun alustavista hätätilanneongelmista on selvitty ja odotetaan hätätilanteen kestävän pidemmän aikaa.

SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että voidaan palata normaaliin radiotyöskentelyyn VHF kanavalla 16. Useimmiten termiä käyttää rannikkoradioasema.

Kaikkissa radioviestinnän hallintaan käytettävissä viesteissä käytetään samaa kaavaa. Ainoastaan proseduurisanat vaihtuvat tilanteen mukaan.

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times)

(Date and time in UTC)

(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)

(procedure word)

OUT
Malliesimerkki radioviestinnän hallinnasta VHF kanavalla 16

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT

Malliesimerkki hätätilanteen ohi olemisesta ilmoittamisesta

Väärän hätäsanoman peruuttaminen

Jos DSC -hätäsanoma lähetetään vahingossa, sanoman toisto täytyy keskeyttää painamalla Cancel tai Stop -painiketta tai sammuttamalla VHF DSC -radio (Se tulee kytkeä muutaman sekunnin kuluttua taas päälle). Tämän jälkeen tulee lähettää kaikille asemille osoitettu viesti puheella VHF -kanavalla 16, jossa peruutetaan hätäsanoma kertomalla, että se lähetettiin vahingossa.

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Original date and time of distress alert in UTC)

OVER
Malliesimerkki väärän hätäsanoman peruuttamisesta

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Malliesimerkki väärän hätäsanoman peruuttamisesta

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM