DSC -viestien lähetys ja vastaanotto on VHF -radion pääominaisuus, joka on
mahdollista VHF DSC -ohjaimen avulla. DSC -viestejä käytetään ihmisten "herättämiseen" kuuntelemaan puheliikennettä.

DSC:tä käytetään useista eri syistä:
 • Mahdollisuus automaattiseen mieluummin kuin manuaaliseen radiovahdinpitoon.
 • DSC -viestit kulkevat nopeasti (n. 0.5 sekuntia määrätyllä meri-VHF -taajuudella), eivätkä vie yhtä paljon aikaa kuin puheliikenteellä lähetetty viesti. Tämä on tärkeää alueilla, joilla VHF -kanavat ovat usein varattuina.
 • Hätäviestin lähetys voidaan tehdä nopeasti yhdellä "Distress" -painikkeen painalluksella.
 • Viestit on jaettu eri luokkiin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: hätä-, pika-, turvallisuus- ja rutiini -viestit.
Seuraavat VHF DSC -kutsuluokat ovat tarjolla (kenelle viestit osoitetaan):
 • ALL SHIPS – viesti kaikille lähettävän VHF -radion kuuluvuusalueella oleville aluksille.
 • INDIVIDUAL – yhdelle radioasemalle osoitettu ja ainoastaan sen vastaanottama viesti lähettävän radion kuuluvuusalueella.
 • GROUP – Saman ryhmä MMSI -numeron omaaville aluksille osoitettu ja vastaanottama viesti lähettävän radion kuuluvuusalueella.
 • GEO – viesti kaikille määrätyllä geografisella alueella oleville asemille.

DSC -viestien luokat liittyvät tiettyyn viestikategoriaan tai tärkeysluokkaan.

DSC -viestikategoriat (tärkeysjärjestys, miksi viesti on lähetty)

DSC -viestit on luokiteltu tärkeysjärjestyksen mukaan ja alla ne on listattu tärkeimmästä alaspäin:

 • DISTRESS (Hätä) – ilmoittaa henkilön tai aluksen olevan vakavassa ja välittömästi uhkaavassa vaarassa ja kiirellisen avun tarpeessa (ylimmän tärkeysluokan viestit lähetetään yleensä kaikille asemille)
 • URGENCY (Pika) - ilmoittaa henkilön tai aluksen turvallisuutta koskevasta kiireellisestä viestistä (voidaan lähettää kaikille aluksille, geografiselle alueelle tai yksittäiselle asemalle)
 • SAFETY (Turvallisuus) – ilmoittaa viestistä joka liittyy MSI (Maritime Safety Information) -tiedotukseen, esim. säätiedotus tai navigointivaroitus (voidaan lähettää kaikille aluksille, geografiselle alueelle tai yksittäiselle asemalle)
 • ROUTINE (Rutiini) ilmoittaa rutiiniviestistä, esim. puheyhteyden muodostaminen laivan ja maaorganisaation välille rannikkoradioasemaa hyödyntäen (lähetetään normaalisti kaikille aluksille tai yksittäiselle asemalle)

DSC -viestejä käytetään kutsuttavien asemien automaattiseen huomion herättämiseen yleensä, jotta puheviestiyhteys voidaan muodostaa.

Viestit luodaan VHF DSC -radiolla. Sen toimintaa voidaan kuvailla risteytykseksi puhelimen ja perinteisen VHF -radion välillä. DSC toimii DSC -ohjaimen tai modeemin välityksellä, joka yksinkertaisesti lähettää lyhyen sarjan digitaalista koodia VHF kanavalla 70 "soittaen" toiseen DSC -radioon.

Kun viesti on kuitattu vastaanotetuksi DSC:llä, käytetään puheradioliikennettä normaaliin tapaan, kuin luurin nostaminen tavallisessa puhelimessa.

Jos viestiä ei kuitata syystä tai toisesta, se säilyy vastaamattomana, mutta viesti tallentuu muistiin tai vastaanotetujen viestien lokiin.

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

DSC -toimintojen käyttämiseksi VHF -radion tulee olla DSC -tilassa. Paina ylintä näyttöpainiketta, kunnes RAD -symboli ilmestyy näytölle.


Display
VHF -radio DSC -tilassa

DSC -ohjaimia on useita eri luokkia, jokaisessa on erilaiset ominaisuudet eri sovelluksille. Simulaattorissa käytetyssä VHF -radiossa on yleisimmän D-luokan DSC -ohjain, joka ei tue samoja ominaisuuksia kuin tehokkaimman A-luokan DSC -ohjaimet (poikkeukset on osoitettu tulevissa kappaleissa).

Seuraavissa kappaleissa käsitellään säädöksiä, jotka määrittelevät eri DSC -viestien lähetystä ja niihin liittyvää puheliikennettä. Käytännön ohjeet eri DSC -viestien luontiin annetaan tulevissa kappaleissa.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM