Niinkuin skannaus -toiminnossakin, muistiskannaus -toiminto kierrättää vastaanotinta peräkkäisten kanavien läpi. Kuitenkin käyden läpi ainoastaan esivalitut kanavat.

HArjoittele VHF -radio simulaattorilla

Ennen muistiskannaus toiminnon päälle kytkemistä, vähintään kaksi kanavaa tulee lisätä muistiskannauskiertoon. Kun muistiskannaus -toiminto ei ole toiminnassa, kanavia voidaan lisätä ja poistaa kierrosta. Molemmat toiminnot tapahtuvat samalla tavoin, valitse lisättävä/poistettava kanava, paina ja pidä pohjassa M/S -näyttöpainiketta (tuplapiippaus). Käynnistääksesi muistiskannaus, paina M/S -näyttöpainiketta.

Vastaanotin pysyy lähetystä vastaanottavalla kanavalla. Kun radio vastaanottaa lähetyksen, voidaan toimia kahdella tapaa:

  • Jatkaa (advance): paina Adv -näyttöpainiketta jatkaaksesi seuraavalla kanavalla skannaussyklissä,
  • Rajata (inhibited): Paina Inh -näyttöpainiketta rajataksesi kanava skannattavien kanavien ulkopuolelle (mieluummin kuin painaisit Adv -painiketta joka kierrolla).
Poistuaksesi Skannaus -tilasta, paina C -painiketta tai 16 -painiketta.


VHF CH 16, VHF CH 06 ja VHF CH 15 lisäys muistiskannaussykliin ja muistiskannaus -toiminnon päälle kytkeminen.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM