VHF -kanavan 16 jatkuva tarkkailu on tarpeen merellä ollessa. Saattaa myös olla tarpeen tarkkailla toista kanavaa samanaikaisesti. Esimerkiksi satamatoimintojen kanavaa. Valitsemalla kaksoistarkkailu ("DW" tai "D/W" -painike) sallii työskentelykanavan ja kanavan 16 samanaikaisen tarkkailun.

On suositeltavaa merellä ollessa tarkkailla jatkuvasti kanavaa 13, jota käytetään veneiden väliseen navigointiviestintään. Halutessasi voit tarkkailla myös satamatoimintojen radiokavanavaa. Esimerkiksi kanavaa 12 tiettyyn satamaan tullessa tai lähtiessä. Joten pienen veneen ylittäessä Englannin kanaalia Ranskasta Englantiin sen tulisi tarkkailla kanavia 16 ja 13 ylittäessään reittijakojärjestelmää ja kanavia 16 ja 12 lähestyessään Southhamptonin satamaa.

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

Vaihtaaksesi kaksoistarkkailuun, valitse työskentelykanava ja paina D/W -painiketta. Näyttöön ilmestyy D/W ja kanava vaihtelee valitun kanavan ja kanavan 16 välillä. Jos radio vastaanottaa lähetyksen jommalla kummalla kanavalla, kaksoistarkkailu kytkeytyy pois päältä ja vastaanotin jää lähetystä vastaanottavalle kanavalle. Kaksoistarkkailun keskeyttämiseksi paina 16-. D/W- tai C -painiketta.


Kanavan 6 valitseminen työskentelykanavaksi ja kaksoistarkkailun kytkeminen
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM