VHF -radio päätoimintoihin kuuluvat seuraavissa kappaleissa selitettävät käyttöpainikkeet.

Harjoittele VHF -radio simulaattorilla

Tavallisten VHF -radio toimintojen käyttämiseksi VHR -radio tulee olla radio -tilassa. Paina ylintä näyttöpainiketta kunnes näytössä lukee DSC.

Display
VHF -radio Radio -tilassaLast modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM