Kaikki VHF -radion toiminnot ja radioon liittyvä teoria tällä kurssilla esitetään GMDSS VHF -simulaattorilla Simradin RD68 VHF -radiosta. Alla hieman huomioitavaa perustietoa simulaattorista.

simulator
kuva RD68 VHF -radio simulaattorista

Simulaattorin kuvassa on havainnoillistettu:
 1. GMDSS VHF -radio yhdistetyllä mikrofonilla ja kuulokkeella (kaiutin).
 2. Pikanäppäimet DSC -hälytyksen aktivoinnille ja kuittaamiselle aluksella tai rannikkoradioasemalla.
 3. Kytkin kanavalle 16. Tämä mahdollistaa myöhemmin selitettävät kaksoistarkkailun, kolmoistarkkailun, skannaamisen ja muistin skannauksen.
 4. GPS on/off kytkin. Tämä mahdollistaa työskentelyn DSC -ohjaimella paikkatiedon kanssa tai ilman sitä.
 5. Perustietoja aluksesta ja radiosta, jotka on yleensä kirjattu lähelle radiota
Simradin RD68 VHF -radiossa on integroituna puhe- ja DSC -viestiliikenne. Joissain GMDSS radiolaitteissa nämä toiminnot on eritelty eri laitteisiin, toinen laite puheella tapahtuvalle radioliikenteelle ja toinen laite DSC -viestiliikenteelle.

RD68 VHF -radio on erittäin yksinkertainen käyttää painikkeiden jakautuessa kuuteen ryhmään:
 1. Kierrettävät painikkeet.
 2. Aakkosnumeerisetpainikkeet.
 3. Tavallisimmille toiminnoille määritetyt painikkeet.
 4. Näyttöpainikkeet, joilla ohjattava toiminto riippuu kulloinkin esillä olevasta valikosta. Painikkeella tapahtuva toiminto esitetään näytöllä painikkeen vieressä.
 5. Hätätilannepainike liukusuojan alla.
 6. PTT (Press-to-talk) -painike mikrofonissa.
RD68 controls
RD68 VHF -radion painikkeet


Radiotoiminnot on jaettu kahteen luokkaan:
 • Radio -tila sallii pääsyn tavallisiin VHF -radio toimintoihin.
 • DSC -tila kattaa DSC (Digital Selective Calling) -toiminnot.
Tilojen välillä liikutaan painamalla ylintä näyttöpainiketta (mekitty "DSC" tai "RAD" näytöllä).

Käyttäjän vuorovaikutus radion tapahtuu:
 • Kuunnellen, esim. piippaus, ja
 • Visuaalisesti näytön kautta.
Näytöllä esitetään tietoa sekä puhe- että DSC -radioliikenteeseen liittyen.

Display

Esim. Yllä oleva näyttö kertoo, että valittuna on kanava 16 (16), käytössä on suurempi 25 W lähetysteho (Hi) ja radio on vastaanotto tilassa (Rx).

Uutta tietoa syötetään numero- ja näyttöpainikkeiden avulla, esim sijaintia syötettäessä. Vilkkuva kursori osoittaa seuraavan syötetyn merkin paikan. Peruutustoiminto, joka pyyhkii viimeksi syötetyn merkin ja siirtää kursoria vasemmalle, on merkitty Arrow -näppäimistöpainikkeella.

Display

Esimerkki näytöstä paikkaa syötettäessä

Joissain toiminnoissa vain tietyt merkit on mahdollista syöttää, esim. latitudi voi olla joko Pohjoista (N) tai Eteläistä (S). Nämä merkit on mahdollista syöttää vain käyttäen näyttöpainikkeita.

Display

Esimerkki näytöstä syötettäessä erikoismerkkejä N tai S

Kahta erityispainiketta aakkosnumeerisissa painikkeissa käytetään syötetyn tiedon hyväksymiseen (E -painike) tai hylkäämiseen (C -painike).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM