Hätä-, Pika-, ja Turvallisuusradioliikenne - VHF -kanava 16 on varattu yksinomaan hätä-, pika-, ja turvallisuusradioliikenteelle. Ensisijaisten DSC -viestien lisäksi, ainoastaan kaikille tärkeää tietoa voidaan välittää tämän kanavan kautta. Kaikkien SOLAS -alusten täytyy tarkkailla jatkuvasti kanavaa 16, pienemmillekin aluksille se olisi suositeltavaa. Kanavaa 16 ei saa ikinä käyttää turhanaikaiseen rupatteluun. Huom. Vuoden 1999 jälkeen kanava 16 ei ole ollut kutsukanava. Alusten tulisi käyttää DSC:tä toisten asemien kutsumiseen.

Hätä-, Pika-, Turvallisuus- ja Rutiini -DSC viestit - VHF kanava 70 on varattu ainoastaan hätä-, pika-, turvallisuus- ja rutiini -DSC viesteille. Tätä kanavaa ei saa käyttää muuhun radioliikenteeseen, joten se onkin estetty myös laitteistossa itsessään.

Laivojen välinen viestintä - käytetään radioliikenteeseen merellä. Kun laiva kutsuu toista laivaa DSC -viestillä, kutsuvan laivan tulisi ohjeistaa työskentelykanava radioliikenteelle. Työskentelykanavan tulisi olla simplex kanava. VHF kanavaa 13 tulisi käyttää navigoinnin turvallisuuden varmistamiseen.

Julkinen radioliikenne - Rannikkoradioasemat (CRS - Coast Radio Stations) - käytetään merellä olevien alusten yhdistämiseen maissa oleviin tietoliikenneverkkoihin; VHF -radioiden testaukseen; säätiedotusten ja -ennustusten ja navigointivaroitusten lähetykseen ja pelastustoimintojen koordinointiin; Merenkulku- ja lääkintäohjeiden välitykseen; alusten reittiraporttien ja saapumis- tai lähtöajan vastaanottoon satamista lähdettäessä tai satamiin tultaessa jne. Huom. Kun alus kutsuu rannikkoradioasemaa DSC:llä, on suositeltavaa lähettää vastaanottajalle myös aluksen sijainti. Radioliikenteeseen käytetään rannikkoradioaseman antamaa kanavaa (normaalisti duplex).

CG (Rannikkovartiosto) - voi tarjota samoja palveluita kuin rannikkoradioasemakin alueilla ilman rannikkoradioasemaa lukuunottamatta yhdistämistä tietoliikenneverkkoihin. Aluksen ottaessa DSC:llä yhteyden rannikkovartiostoon on suositeltavaa lähettää myös aluksen paikka. Radioliikenteeseen käytetään rannikkovartioston antamaa kanavaa (simplex tai duplex).

Satamatoiminnot - tarjoaa radioliikennepalvelut satamassa satamaoperaattoreille, luotsialuksille, hinaajille, luotsiasemille ja kaikille alusliikenteeseen liityville (VTMS - Vessel Traffic Management Services). Aluksen ottaessa DSC:llä yhteyden toiseen asemaan on suositeltavaa lähettää myös aluksen paikka. Radioliikenteeseen käytetään kutsuttavan antamaa kanavaa (yleensä simplex).

Laivansisäinen radioliikenne - käytetään radioliikenteeseen aluksella käyttäen kannettavaa VHF -puhelinta. (vain simplex kanavat, ei VHF CH 16)

Venesatamat - käytetään kertomiseen laituripaikoista, suositelluista lähestymisreiteistä, satamapalveluista jne. Iso-Britanniassa venesatamat käyttävät kanavaa 80. Venesatamille omistettuja VHF kanavia on tarjolla tietyillä maantieteellisillä alueilla, esim Kanava M (157.850MHz) ja kanava M2 (161.425 MHz) ovat Iso-Britannian hallituksen erityisesti satamille, jahtikerhoille ja huviveneille osoittamia "yksityisiä" kanavia. Adrianmerellä tähän tarkoitukseen käytetään kanavaa 17.

MSI (Maritime Safety Information) - Tähän sisältyvät sääennusteet, navigointivaroitukset ja pelastustoimintoihin liittyvät ilmoitukset. Normaalisti rannikkoradioasema tai rannikkovartiosto lähettää nämä viestit puheena työskentelykanavilla joko säännöllisin väliajoin tai ilmoittamalla niistä ensin dsc -viestillä kanavalla 70. Liikuttaessa keskisellä Itä-Adrianmerellä Splitin satamakapteenin toimisto lähettää jatkuvaa nauhoitetta Kroatian rannikkovesien säästä kroatiaksi, englanniksi, italiaksi ja saksaksi kanavalla 67. Näitä lähetyksiä nauhoitetaan ympäri vuoden ja toistetaan 10 minuutin välein ja nauha päivitetään uuteen seitsemältä aamulla, yhdeltä iltapäivällä ja seitsemältä illalla paikallista aikaa. Lähetettyyn tietoon sisältyy lyhyt tilanneraportti, 24 tunnin sääennuste ja ilmanpaine.

Pelastustoiminnot (SAR - Search And Rescue) - käytetään pelastustoimintoihin ja öljyntorjuntaoperaatioihin. VHF kanava 67 on Iso-Britanniassa osoitettu laivojen välisen työskentelyn lisäksi tarvittaessa myös rannikkovartioston SAR -operaatioihin. Tarvittaessa rannikkovartiosto voi ottaa käyttöönsä myös minkä tahansa muun kanavan. VHF kanava 06 on osoitettu ilma-alusten kanssa kommunikointiin SAR -toiminnoissa. Huom. SAR -operaation aikana, näitä kanavia ei saa käyttää kuin hätäliikenteeseen.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM