Maailma on jaettu 24 aikavyöhykkeeseen, joista kukin on 15º levyinen. 0 -vyöhykkeen keskikohta kulkee Greenwichin meridiaanilla, joten sitä kutsutaan Greenichin ajaksi (Greenwich Mean Time [GMT]) tai virallisesti UTC (Co-ordinated Universal Time) -ajaksi. Tästä vyöhykkeestä itäänpäin on numeroitu vyöhykkeet välille +1 aina +12 asti ja länteenpäin vyöhykkeet välille -1 aina -12 asti. +12 ja -12 vyöhykkeiden välillä kulkee kansainvälinen päivämääräraja. Jotkin maat eivät aivan tarkasti noudata suositeltua järjestelmää, vaan niillä on oma aikavyöhykkensä (esim. Intialla on aikavyöhyke + 5h 30 min, kun taas nepalilla on 5h 45min). Monet maat käyttävät myös keväisin käyttöön otettavaa kesäaikaa.

Jokaisella aluksella on oma paikallisaikansa. Yleensä se on sama aika kuin sen maan aika, jossa alus sillä hetkellä on. Aluksen kulkiessa eri aikavyöhykkeessä olevien satamien välilä, aluksen päällikkö päättää aluksen noudattaman paikallisajan. Radio-operaattoreiden tulee olla tietoisia UTC -ajasta, joka aiemmin tunnettiin GMT -aikana. Usiemmissa tapauksissa, jopa paikallisissa radioviesteissä tulisi suosia UTC -aikaa. UTC voidaan keskustelussa lyhtentää korvaamalla se Z kirjaimella; esim. “ONE FOUR FOUR SIX ZULU”, 1446 UTC.

Ainoastaan tarkasti paikallisissa lähetyksissä tulisi käyttää paikallisaikaa ja jokaista paikallisajan mainintaa tulisi seurata ilmaus “local time”. Esim. 13:36 paikallista aikaa tulee ilmaista 1346, “ONE THREE FOUR SIX: local time”.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM