Monet radion käyttöä koskevista säännöistä ovat itsestäänselviä ja jopa satunnaisten käyttäjien on helppo noudattaa tiukkoja käskyjä, erityisesti hätätilanteissa.
Silti tulee huomauttaa, että väärät hätäviestit ovat laittomia ja niistä voidaan lain nojalla rangaista.
Muita huomioon otettavia asioita ovat:
  • Tarpeettomat lähetykset ovat kiellettyjä.
  • Yleisesti hävyttömyyksiksi ja rienaamiseksi ymmärretyt asiat ovat kiellettyjä.
  • Toisen lähetyksen saa keskeyttää ainoastaan korkeamman tärkeysasteen viesti.
  • Radiolähetyksiä suojaa salassapitovelvollisuus ja kaikkia lähetyksiä tulee kohdella luottamuksellisina, jolleivat ne ole luonteeltaan yleisiä: kuten säätiedotuksia, hätäviestejä, etsintä- ja pelastustoimiin liittyviä viestejä...
  • Kaikenlaisten väärien tietojen välittämistä tulee välttää
  • Kutsuja ei tule tehdä ilman identifiointia.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM