Puhuessasi radioon, sinun tulisi huomioida seuraavat asiat:
 • Puhu selvästi, jottei sanoista voi olla epäselvyyttä;
 • Käytä normaalia puheääntä, huutaminen mikrofoniin aiheuttaa ylikuormituksen ja vääristää puheen;
 • käytä normaalia korkeampaa sävelkorkeutta, sävelkorkeuden laskemista varsinkin sanan lopussa tulisi välttää;
 • Puhu hitaasti, mutta silti mieluummin kayttäen sanontoja kuin yksittäisiä sanoja.
Kaikki viestit (lukuunottamatta seuraavassa osiossa läpikäytäviä hätä-, pika- ja turvallisuusviestejä) seuraavat samaa kaavaa:

(The identity of the station called up to 3 times)
THIS IS
(The identity of the calling station up to 3 times)

OVER
Ensimmäisen radiokutsun kaava

(The identity of the station called – spoken once)
THIS IS
(The identity of the calling station – spoken once)

(Message)

OVER
Kaava, jota seurataan yhteyden muodostuksen jälkeen

Molemmat asemat, kutsuja ja kutsuttava voidaan identifioida sen;
 • MMSI -numerolla,
 • nimellä tai
 • kutsutunnuksella.
Molemmat asemat voivat olla joko alus, rannikkovartiosto (CG) tai rannikkoradioasema (CRS).

Kaikkia identifiointitapoja voidaan käyttää samassa kutsussa, mutta useimmiten vain yhtä niistä käytetään.

Puheessa identifiointitunnus sanotaan:
 • 3 kertaa hätä-, pika-, ja turvallisuusviesteissä, vaikeissa radio-olosuhteissa, liikkuessa kansainvälisillä tai vieraan maan vesillä (johtuen vieraan kielen ääntämisestä),
 • kahdesti, jos kutsuttava asema ei odota tulevansa kutsutuksi,
 • kerran kaikissa muissa tapauksissa.
Yhteyden muodostuksen jälkeen, mikä tahansa identifiointitapa välitetään vain kerran.

Radiokeskustelutapa:
 • Paina PTT (PUSH-To-Talk) painiketta ja kutsu asemaa (käyttäen yllä mainittua kaavaa) lopettaen sanaan “OVER”.
 • Vapauta PTT -painike ja odota vastausta.
 • Kun radiokeskustelu on päättynyt lopeta sanaan “OUT”.

Paina painiketta kuunnellaksesi esimerkin oikeasta radiokeskustelutavasta, joka käydään Spinaker -purjeveneen ja Marina Koperin välillä. Huomaa PTT -painikkeen ON/OFF -asento keskustelun aikana.

Marina Koper, Marina Koper
This is Spinaker, Spinaker
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Go to channel 15
Over

Marina Koper
This is Spinaker
Do you have space for a 14 metre long sail boat
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Yes we have
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one
Over

Marina Koper
This is Spinaker
We are coming
Out

Esimerkki oikeasta radiokeskustelutavasta, joka käydään Spinaker -purjeveneen ja Marina Koperin välillä. Keskustelu alkoi kanavalla 16 ja ensikontaktin jälkeen Marina Koper antoi määrätyn työkanavan 15, jolla keskustelua jatkettiin.

Vääristyneet kutsut

Aseman vastaanottaessa kutsun, josta se ei ole varma onko se tarkoitettu sille, sen ei tule vastata. Kun asema vastaanottaa kutsun, joka on tarkoitettu sille, mutta on epävarma kutsujan identiteetistä, sen tulee vastata seuraavasti:

Station calling Spinaker Station calling Spinaker

THIS IS Spinaker

Say again

OVER

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM