Radiokeskustelu

Radioon puhuminen ja radion kuunteleminen eroavat huomattavasti normaalista keskustelusta, mikä tulee muistaa erityisesti puhuttaessa radioon. Radio lähetyksen ymmärrettävyys vaatii muuttamaan totuttuja puhetapoja enemmän itsetietoisiksi menettelytavoiksi, joissa paino on selkeydellä, lyhytsanaisuudella ja varmuudella. Ääntämisohjeiden noudattaminen on radion käyttäjälle välttämätöntä. Niin kuin numeroiden ilmaisusta voi huomata, alkuperäisestä järjestelmästä ollaan siirtymässä järjestelmään, joka paremmin varmistaa tarkan lähetyksen ja viestin ymmärtämisen.

Määrättyjen ääntämistapojen ja menetelmien seuraamisen lisäksi käyttäjän täytyy aina tiedostaa ääntämisen tarkkuus ja pidättäytyä lisäämästä tavaksi tulleita äänteitä puheeseensa - niinkin refleksinomaisia ääniä kuin ‘ah’, ‘er’, ‘um’, jne. Jokaisen lähetyksen alussa käyttäjän tulisi miettiä mikrofonin paikkaa, niin ettei hän ole liian kaukana tai liian lähellä mikrofonia. Hätäisissä tilanteissa radion käyttäjillä on tapana tuoda mikrofoni niin lähelle suuta, että puhe puuroutuu ja muuttuu käsittämättömäksi.

Seurattavat pääohjenuorat ovat:
 • Käytä kaikkia ennalta määriteltyjä sanoja, koodeja ja sanontoja
 • Puhu selkeästi välttäen epäolennaisia äänteitä
 • Pidä yllä, kun on aikaa, parhaiten ymmärrettävää äänenkorkeutta, rytmiä ja optimaalista etäisyyttä mikrofoniin
 • Seuraa vakiintunutta lähetysjärjestystä sen soveltuessa
Suurin osa tavallisista radiokeskusteluista seuraa samaa kaavaa:
 • Lähetys aloitetaan ilmoittamalla oma identiteetti, “THIS IS + (Oma kutsutunnus ja nimi)”, jota seuraa aina lähetysosuuden päättävä sana “OVER”.
 • Yhteyden muodostuksen jälkeen, minkä tahansa viestin haluatkin välittää, aloita aina nimelläsi ja lopeta sanaan “Over”.

Tärkeät proseduurisanat

Ennen tärkeiden sanojen ja sanontojen luettelemista, on ehkä hyödyllistä käydä läpi viestien tärkeysjärjestys:
 1. Hätäviestit (ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä)
 2. Pikaviestit
 3. Turvallisuusviestit
 4. Navigointiin liittyvät viestit: suuntimat
 5. Etsintä- ja pelastustoimen viestit
 6. Sääviestit
 7. Yhdistyneiden kansakuntien aluksiin liittyvät viestit
 8. Palveluviestit liityen radioviestintään tai aiempiin viesteihin
 9. Kaikki muu viestintä
Hätätilanteiden avainsanoja:
 • Hätäviesti: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • Pikaviestit: PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
 • Turvallisuusviestit: SECURITE SECURITE SECURITE
Vaikka SMCP (Standard Marine Communication Phrases) -fraasien täydellinen läpikäyminen ei ole tämän kurssin rajoissa mahdollista, on suositeltavaa laajentaa radiosanastosi sisältämään seuraavat sanonnat ja niiden tarkka käyttö. Huomautus niille, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään: Seuravaat sanonnat saattavat olla aivan yhtä vaikeita englantia äidinkielenään puhuvillekin, koska heillä on tapana käyttää standardisanojen synonyymejä.

Viestin tyyppiä ilmaisevia sanoja: question, answer, request, information, advice, instruction, warning, intention. Näitä sanoja käytetään viestin tyypin ilmaisemiseen, joka parantaa viestin pikaisen ymmärtämisen ja vastaamisen todennäköisyyttä.

Esimerkkejä:
 • “Question: How many tugs do you require?”
 • “Answer: I require one tug.”
 • “Request: immediate tug assistance.”
 • “Information: my position is…”
 • “Advice*: maintain course…” *Advice is strongly recommended as opposed to instruction, which, though mildly put, actually is an order.
 • “Instruction: alter course to…”
 • “Warning: Gale force winds…”
 • “Intention: I intend to alter course to port…”
Jokainen näistä sanoista yhdessä viestin kanssa vaatii standardivastauksen:
 • Answer:
 • Request received:
 • Information received:
 • Advice received:
 • Instruction received:
 • Warning received:
 • Intention received:
Seuraavia sanoja käytetään selventämään tai varmistamaan viestien oikea ymmärtäminen radiokeskustelussa:
 • Understood:
 • Mistake…correction
 • Stay on
 • Nothing more
 • Say again (not ‘repeat’)
 • Read back
Seuraavaa listaa sanoja ja fraaseja käytetään yleisesti ja kaikkien radio-operaattoreiden tulee tuntea ja ymmärtää ne (ne on otettu IMOn SMCP suosituksista):
 • Acknowledge…This means let me know that you have received and understood this message
 • Affirmative…Yes, or permission granted
 • All ships in…Request that all ships in stated area listen to what follows
 • Break…I must break into transmission for urgent reasons
 • Calling…I wish to speak to…
 • Channel…change to channel_______ before proceeding
 • Confirm…My understanding is_______, please verify.
 • Correction…An error had been made, following is the correct version…
 • Go ahead…Proceed with your message
 • How do you read?...How well are you receiving me? (Do you receive me?) Answers: I read bad/poor/well/good/excellent, or 1 through 5, 5 being excellent
 • I say again…I will say again (importantly, never use the word repeat in this situation)
 • I am coming to your assistance…response to an initial distress message when applicable
 • Mayday relay…spoken words for distress relay signal
 • Message for you…I have a message for you and will read it when you let me know you are ready to receive it…(proceed, after acknowledgment, to read message)
 • Mistake…There is a mistake in your transmission. Correction:
 • Negative…No, or that is not correct, or I do not agree
 • Over…My transmission has ended and I expect a response from you
 • Out…Transmission ended and no response expected.
 • Please acknowledge…Indicate that you have receive what I have just said…
 • Readback…Repeat entire message exactly as receive after I have said ‘Over’…
 • Standby…I must pause briefly, please wait…
 • Seelonce*…Indicates that silence has been imposed on the frequency due to a distress situation
 • *also spelled Silence, but understood to have a French pronunciation
 • Seelonce Feenee*…cancellation of distress radio silence
 • *also Silence Fini, French pronunciation
 • Seelonce Mayday…transmitted from a ship in distress to indicate ‘Seelonce’ conditions
 • Stand by on VHF channel…Remain on VHF channel (“Standing by on channel…”)
 • Standing by on…I agree to keep watch on VHF channel
 • Stay on…Do not terminate conversation, I have more to say
 • Stop transmitting…stop transmitting on this channel—a higher priority transmission has begun or is about to…
 • This is…Used to identify a station…
 • VHF channel__unable…I cannot switch to channel___
 • VHF channels available…I can transmit on the following channels
 • Words Twice…either request to receive or announcement of intent to transmit each word twice due to difficulty of communication

ICS (International code of signals) -koodi

ICS -koodin tarkoitus on tarjota kommunikointikeinot navigoinnin ja ihmisten turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa erityisesti silloin, kun kieliongelmia esiintyy. Alunperin järjestelmä oli tarkoitettu käytettäväksi lipuilla, mutta sitä voidaan käyttää myös muin keinoin (Radio, ääni, signaalilamppu,...). Jokaisen SOLAS -aluksen tulisi olla varustettu ICS -laittein, kun taas muille aluksille sitä voimakkaasti suositellaan.

Katso esimerkit liitteistä.

Q -koodit

Q -koodit ovat pitkä lista Q-kirjaimella alkavia kolmekirjaimisia lyhenteitä, jotka on alunperin kehitetty kaupalliseen radioviestintään. Myöhemmin ne kuitenkin huomattiin hyödyllisiksi eri kieltä puhuvien välisissä radiokeskusteluissa. Tämä luonnollisesti teki Q-koodit kiinnostaviksi myös merenkulun kommunikoinnin ammattilaisille. Kuitenkin Q-koodien suuri määrä ja niiden lähes mahdoton ulkoa opetteleminen on vähentänyt tämän järjestelmän tehokkuutta, vaikka järjestelmä onkin suosiossa radioamatöörien keskuudessa.

Lista merenkulkuun soveltuvista Q -koodeista löytyy monista eri käsikirjoista kuten esimerkiksi ITUn käsikirjasta (ITU Manual for use by the Maritime mobile and Maritime Mobile-Satelite Services). Merenkulkuun soveltuvat Q -koodit sisältävät kaiken QOA:n ("Can you communicate by radiotelegraphy {500 kHz}?") ja QUZ:n ("may I resume restricted working?") välillä. Q -koodit muunnetaan kysymyksiksi radioviesteissä lisäämällä lähetyksen loppuun RQ (ROMEO QUEBEC).

Kansainvälisesti ymmärretyt vastaukset kyllä ja ei on standardisoitu Q -koodi vastauksiksi C (puhuttuna "Charlie") yhtäkuin kyllä ja NO (puhuttuna "No") yhtäkuin ei. Q -koodi viesteissä kaikki ajat eistettään UTC aikoina, mikäli muuta ei erikseen ilmoiteta. Tähtimerkki (*) Q -koodi lyhenteen jälkeen tarkoittaa, että sillä on ICS -koodin signaalia vastaava merkitys.

Lista Q-koodeista löytyy liitteistä.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM