Foneettisia aakkosia käytetään viestin osien tai kutsutunnuksen tavaamiseen, jotka muutoin olisivat hankalia tunnistaa puheella viestittäessä. Foneettisissa aakkosissa kullekin Englannin kieliselle aakkoselle on annettu koodisana. Koodisanat voidaan helposti ääntää ja ymmärtää keskustelijoiden kesken riippumatta heidän äidinkielestään. Tästä johtuen on merenkulun viestinnän kannalta tärkeää opetella foneettisit aakkoset ulkoa, jotta viestintä olisi sujuvaa. Foneettiset aakkoset ovat osa ICS (International Code of Signals) -koodia ja SMCP (Standard Marine Communicational Phrases) -koodia.

FONEETTISET AAKKOSET

kirjain


ääntäminen

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


Numerot

Virallisesti numerot tulisi tavata ICS -koodin ja ITU käsikirjan mukaisesti (katso alla oleva taulukko). Tämä on kuitenkin epäkäytännöllistä, joten vuodesta 2002 lähtien on sallittu mös SMCP:n mukainen tavaustapa.

Numero

Ääntäminen

(SMCP)

Numero

Ääntäminen

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Decimal Point

DAY SEE MAL


Full Stop

STOP
Paina painiketta kirjaimen edessä kuullaksesi sen foneettinen ääntämistapa.Korvaa sana Spinaker millä tahansa tekstillä ja paina painketta kuullaksesi sen foneettinen ääntäminen.

Ennen tavauksen aloittamista tulee käyttää sanontaa "I SPELL". Esimerkiksi, viesti "this is S5L12", voitaisiin lähettää seuraavasti: "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".

Osa viestin osista tavataan melkein aina:
  • Sijainti (Latitudi ja Longitudi), Esim. "Position 450 36' North 0130 32' East" välitetään seuraavasti: "Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East"
  • Sijainti (Suuntima ja etäisyys pisteeseen) Esim. “ Position 2400 from Koper Castle, 2 miles” välitetään seuraavasti: “Position Bissotwo Kartefour Nadazero degrees from Koper Castle, Bissotwo miles;
  • Kurssi, Esim. "My course is 0950" välitetään seuraavasti: "My course is Nadazero Novenine Pantafive degrees";
  • Nopeus, Esim. “My speed is 14 knots” välitetään seuraavasti: “ My speed is Unaone Kartefour knots"
  • Aika, Esim. "at 0810" ( LT at 8:10 AM) välitetään seuraavasti: "at Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Local Time".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM